Nieuws

30 Dagen Gezonder! Welke uitdaging ga jij aan?

In 30 dagen een gezonde gewoonte aanleren. Het kan! GGD Hollands Noorden daagt alle inwoners uit om mee te doen met de actie en een eigen uitdaging aan te gaan. De uitdaging duurt van 1 tot en met 31 maart 2024.

Geef uw mening over cultuur in Alkmaar

De gemeente Alkmaar gaat aan de slag met een cultuurvisie voor 2040, voor zowel de stad als de dorpen. Uw ideeën over kunst en cultuur in Alkmaar zijn voor ons heel waardevol. Vertel ons wat u graag ziet of doet, of juist mist in onze gemeente.

Energieroute Noord-Holland: straks zonnepanelen bij rotonde Kooimeer

Het Rijk, de provincie Noord-Holland en gemeenten in Noord-Holland onderzochten de mogelijkheden voor zonne-energie langs snelwegen in Noord-Holland. Het resultaat is een plan (Energieroute Noord-Holland) met omschrijvingen van plekken waar…

Kunst: Wachters van de Vroonermeer Noord

In maart 2022 kreeg Alkmaars nieuwste wijk het eerste deel van het kunstwerk ‘Wachters van de Vroonermeer Noord’. Inmiddels is nu ook het tweede deel van het kunstwerk geplaatst. De beide beelden staan bij een toegang tot de wijk Vroonermeer Noord. Er staat er één bij De Helling en één bij De Keesman. Het totale kunstwerk bestaat uit twee grote, bewerkte natuurstenen met wachtende honden, de ‘Wachters van Vroonermeer Noord’.

Geef richting aan Alkmaar: jouw mening over mobiliteit gezocht

Alkmaar wordt steeds drukker en dat merken we allemaal. Daarom denkt de gemeente na over hoe we in de toekomst makkelijk en fijn kunnen blijven reizen in onze stad. Om tot een goede mobiliteitsvisie te komen die past bij Alkmaar, willen we graag weten hoe inwoners en ondernemers hierover denken. Wat vind jij goed gaan en wat kan volgens jou beter?

Seniorenagenda vastgesteld: Niet over senioren maar met senioren

“Niet over senioren maar met senioren’’ dat is het uitgangspunt van de Seniorenagenda van de gemeente Alkmaar. Op donderdag 11 januari 2024 heeft de gemeenteraad de Seniorenagenda 2023-2026 aangenomen.

22ste Van Foreest Publiekslezing door Gerdi Verbeet

Op dinsdag 12 maart wordt de 22ste Van Foreest Publiekslezing gehouden, traditioneel in de Grote Kerk Alkmaar. Gerdi Verbeet spreekt deze editie de lezing uit. De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Tijdelijke regeling voor omzetten erfpacht naar vol eigendom

Deze tijdelijke regeling moet het voor erfpachters betaalbaarder maken om hun erfpachtrecht om te zetten naar vol eigendom door het kopen van het zogenoemde ‘bloot eigendom’. De tijdelijke regeling is geldig totdat het beleid voor het omzetten van erfpacht naar vol eigendom is gewijzigd.

Veranderingen in ISDE-subsidie

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is op een paar onderdelen aangepast. Deze subsidie maakt het voor inwoners interessant om te investeren in duurzame energie, isolatiemaatregelen en aansluiting op het warmtenet. Hieronder staan de belangrijkste aanpassingen, die sinds 1 januari 2024 gelden.

BOA's en de politie werken samen aan verkeersveiligheid

Vanaf 1 januari 2024 werken Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie samen aan een verkeersveiliger Alkmaar.