Bekendmakingen en regelgeving

Wij vinden het belangrijk om u als onze inwoner op de hoogte te houden van alle omgevingsvergunningsaanvragen en verleende omgevingsvergunningen binnen onze gemeente. Daarom publiceren wij alle bekendmakingen online via Officiële bekendmakingen.nl. Hier vindt u ook de lokale regels die gelden in gemeente Alkmaar.

Bekendmakingen van de afgelopen twee maanden kunt u ook vinden op de pagina Berichten over uw buurt.

Zoek bekendmakingen en wet- en regelgeving

Wilt u een gepubliceerde aangevraagde en/of verleende vergunning zoals een omgevingsvergunning of een evenementenvergunning bekijken? Op de pagina inzage en inspraak bij vergunningen leest u hoe u de stukken kunt bekijken.

Op de pagina ontwerpbesluiten ter inzage vindt u deze documenten en aanvullende informatie.

Met de omgevingsalert App kunt u als inwoner of ondernemer eenvoudig op de hoogte blijven van wat er in uw wijk gebeurt.

Deze app laat duidelijk zien welke plannen er in de buurt zijn, die invloed hebben op uw leefomgeving. De app ondersteunt diverse lokale bekendmakingen: van omgevingsvergunningen tot evenementenvergunningen en van bestemmingsplannen tot horecavergunningen. Al deze officiële mededelingen zijn te vinden in de app. U kunt zelf een adres kiezen, waarvan u automatisch berichten wilt ontvangen.

Via de website Overheid.nl kunt u zich aanmelden om meldingen te ontvangen via de e-mail. U ontvangt dan e-mails over bekendmakingen, besluiten en andere berichten die gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl publiceren.