Bekendmakingen en regelgeving

Wij vinden het belangrijk om u als onze inwoner op de hoogte te houden. Ook over alle omgevingsvergunningsaanvragen en verleende omgevingsvergunningen. Wij publiceren alle bekendmakingen online via Officiële bekendmakingen.nl. Hier vindt u ook de lokale regels die gelden in gemeente Alkmaar.

Bekendmakingen van de afgelopen twee maanden kunt u ook vinden op de pagina Berichten over uw buurt.

Zoek bekendmakingen en wet- en regelgeving

Wat gebeurt er in uw wijk? Met de omgevingsalert App kunt u als inwoner of ondernemer makkelijk op de hoogte blijven.

Deze app laat duidelijk zien welke plannen er in de buurt zijn De app ondersteunt diverse lokale bekendmakingen. Denk aan omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, bestemmingsplannen en horecavergunningen. Al deze officiële mededelingen zijn te vinden in de app. U kunt zelf een adres kiezen, waarvan u automatisch berichten wilt ontvangen.

Via de website Overheid.nl kunt u zich aanmelden om meldingen te ontvangen. U ontvangt dan e-mails over bekendmakingen, besluiten en andere berichten die gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl publiceren.