Verklaring www.alkmaar.nl

Gemeente Alkmaar streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.alkmaar.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Alkmaar is beschikbaar via de link: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=alkmaar&naam=.

Nalevingsstatus: B – voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Alkmaar gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.alkmaar.nl volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat (links naar) gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via onlineteam@alkmaar.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link).


Toegankelijkheidsverklaring Raads Informatie Systeem (RIS)

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020 en geldt voor de website: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/.

Voor alkmaar.raadsinformatie.nl is de toegankelijkheidsverklaring te vinden op toegankelijkheidsverklaring.nl: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2698.

Wij streven ernaar aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl te voldoen. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Het RIS wordt geleverd door Notubiz. Ondanks alle maatregelen die wij en leverancier Notubiz al genomen hebben, voldoet het RIS nog niet aan alle richtlijnen DigiToegankelijk/ WCAG2.1.

Een overzicht van de genomen maatregelen door Notubiz – met name technisch van aard – laat zien waar nog aangewerkt wordt. Tevens zijn er aanvullende taken weggelegd voor gemeente Alkmaar:

1) Ondertiteling voor doven en slechthorenden. Deze zelf-lerende faciliteit is inmiddels ingesteld.

2) Omdat PDF-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een PDF geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle PDF-bestanden op in het RIS aan de webrichtlijnen. Daarom zijn niet alle PDF-bestanden toegankelijk voor mensen met een beperking.

Wij streven ernaar alle PDF-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden.

3) Toegankelijkheid van de content. In het eerste kwartaal 2021 staat een toegankelijkheidsonderzoek door Stichting Accessibility op de planning. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen zullen wij maatregelen nemen om ze op te lossen. Voor de uitvoering hiervan wordt een concrete planning gemaakt.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar raadsgriffie@alkmaar.nl.