Terug naar het overzicht

940 extra zonnepanelen bij De Meent via Europees project

Het verder verduurzamen van De Meent is van start! De verduurzaming is onderdeel van het Europese project POCITYF. 940 zonnepanelen worden geplaatst boven de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de ijsbaan. Het zonnepark wordt daarnaast voorzien van een laadplein met 16 laadpunten voor auto’s en 20 voor fietsen. Zes andere Europese deelnemende steden kijken mee en leren van deze verduurzaming in Alkmaar.

Verduurzaming De Meent

De 940 zonnepanelen hebben een opbrengst van 300.000 KWh (kilowatt uur) per jaar. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 100 huishoudens. De duurzaam opgewekte energie voorziet de auto-en-fietslaadpunten en het complex van groene stroom. Naast het zonnepark wordt volgend jaar een warmte/koude-opslag aangelegd om De Meent duurzame warmte en koude te leveren. Daarvoor wordt de restwarmte van de ijsmachines gebruikt. In de zomer wordt hetzelfde systeem gebruikt om het sportcomplex te koelen.

Alkmaar is een voorbeeld in een duurzaam Europees project

Project POCITYF is in het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar te verduurzamen. De historische voorbeeldsteden Alkmaar en Evora (Portugal) passen verschillende duurzame oplossingen toe, waar andere deelnemende historische steden in Europa van leren. Zij passen die duurzame oplossingen vervolgens ook toe. De anderen deelnemende steden zijn Bari (Italië), Celje (Slovenië), Granada (Spanje), Hvidovre (Denemarken), Ioannina (Griekenland) en Ujpest (Hongarije). Het project is een van de manieren waarop de gemeente Alkmaar invulling geeft aan de Europese klimaatdoelstellingen.

Energie Positieve Gebieden

Project POCITYF heeft zijn naam te danken aan ‘Energie Positieve Gebieden’. Dat houdt in: gebieden (of gebouwen) die meer duurzame energie produceren dan dat ze zelf gebruiken en geven hun overtollige energie aan omliggende gebouwen. Zo kan bijvoorbeeld de warmte/koude-opslag van De Meent ook worden gebruikt om omliggende gebouwen in het Olympiapark te verwarmen of te koelen.

Deelprojecten in Alkmaar

Alkmaar ontwikkelt de duurzame technologieën in Westrand; Bloemwijk, De Hoef en Olympiapark. De oplossingen zijn onderverdeeld in deelprojecten. De duurzame technieken kunnen in een latere fase worden gebruikt voor duurzame ontwikkeling van andere gebieden in Alkmaar. De gemeente Alkmaar werkt in project POCITYF samen met meerdere partners, waaronder de woningcorporaties Woonwaard en Van Alckmaer, HVC, Connexxion, Alliander, TNO, InHolland, Neroa, Firan, Rijksuniversiteit Groningen en New Energy Coalition.

POCITYF is een mooi Europees project om aan deel te nemen. Fantastisch om te zien dat er op innovatieve manieren wordt verduurzaamd. Bijvoorbeeld door de grond van de parkeerplaats dubbel te gebruiken met zonnepanelen én elektrische oplaadpunten.

Wethouder Duurzaamheid Christian Braak

We werken in Alkmaar hard aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De Meent is daarvan een prima voorbeeld

Wethouder vastgoed Pieter Dijkman

Zonnepanelen bij parkeerterrein de Meent

Zonnepanelen bij parkeerterrein de Meent

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 864400.