Terug naar het overzicht

Bloeiende bollen kleuren Bolwerk en Victoriepark

In de parken Bolwerk en Victoriepark geven bloeiende bloemperken volop kleur aan het voorjaar. De bloeiende bollen en het fris ontluikende groen van bomen en struiken, maken een lentebezoek aan deze prachtige historische wandelparken zeer de moeite waard.

Foto: Bloeiende bollen kleuren Alkmaars binnenstad park het Bolwerk (JJfoto)

De grote ovale bloemperken op het Bolwerk en de bloemperken op het Victoriepark, zijn vorig jaar opnieuw ingericht. Er is gekozen voor kleur en een zo lang mogelijke bloeiperiode. De nu spectaculair bloeiende voorjaarsbollen, worden na hun bloei vervangen door vaste planten. De bloemperken bieden daarmee van voorjaar tot in de nazomer kleur. Aanleiding voor deze bloemperken was de wens van de stichting Tuinen van Holland om met bloemen in deze parken de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Alkmaar te versterken. Ondernemers uit de binnenstad hebben dit als onderdeel van hun ‘7-puntenplan’ een aantal jaar geleden onder de aandacht gebracht van het college.

Participatie

De parken zijn belangrijk voor Alkmaar en in 2021 heeft de gemeente in samenwerking met de stichting Tuinen van Holland een ‘Verkenning Toekomstperspectief Bolwerk en Victoriepark’ laten opstellen. Bewoners, organisaties en ondernemers hebben tijdens diverse participatie avonden daarin hun inbreng gehad. De verkenning geeft een beeld van mogelijkheden om de parken op gebied van recreatie, cultuurhistorie en groen te behouden en te versterken. Daarbij is ook gekeken naar verbetering van de verbinding met de binnenstad. Dit jaar is door de gemeente € 300.000 uitgetrokken voor een aanzet tot kwaliteitsimpuls in de parken. Het gaat daarbij om het planten van extra (stinzen-)bollen, vervangen op enkele plekken van verouderde beplanting, het zichtbaarder maken van de hoogteverschillen en een aanvang van opwaardering van het parkmeubilair.

Aantrekkelijke binnenstad Alkmaar

Wethouder te Beest: “De kwaliteitsimpuls voor deze parken past in de extra aandacht van de gemeente voor meer en aantrekkelijk groen. In combinatie met onze prachtige Alkmaarse binnenstad, vormen deze parken een waardevolle bouwsteen in de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid van onze stad.”

Aansprekende andere voorbeelden in de binnenstad zijn de plannen voor herinrichting van de Laat west, de vele nieuwe geveltuinen door bewoners en ondernemers en de al eerder gerealiseerde ‘kerkramen-tuin’ bij de Grote Kerk.