Terug naar het overzicht

Continuïteit in ondersteuning bij Hulp bij het huishouden

In Alkmaar streven we ernaar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.
Soms is daar ondersteuning bij nodig. Als hulp van bijvoorbeeld familie, mantelzorgers of vrijwilligers niet mogelijk is, biedt de gemeente Alkmaar ondersteuning vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld door hulp bij het huishouden, om de woonruimte schoon en leefbaar te houden.

Zorgaanbieders bieden deze ondersteuning namens de gemeente Alkmaar. Omdat de contracten per 1 december 2021 aflopen, moest deze ondersteuning formeel opnieuw worden aanbesteed. De aanbesteding is inmiddels volgens planning verlopen. Daarbij zijn alle contracten voor Hulp bij het huishouden met de huidige aanbieders verlengd. Er zijn twee nieuwe zorgaanbieders bijgekomen.

Een prettige en veilige woonomgeving is een belangrijke basisvoorzieningen voor onze inwoners. Hulp bij het huishouden kan noodzakelijk zijn om dit te waarborgen. We weten hoe belangrijk deze ondersteuning is voor mensen die hierin niet op eigen kracht en/of met hulp van mensen uit hun omgeving kunnen voorzien. Ik ben dan ook blij dat de huidige ondersteuning aan cliënten kan doorlopen en inwoners daarbij op dezelfde aanbieders kunnen rekenen.

Wethouder Robert te Beest