Terug naar het overzicht

Gemeenteraad Alkmaar stelt 450.000 euro beschikbaar voor viering 450 jaar Nederland en Alkmaar Ontzet

In 2022 viert Nederland haar 450-jarig bestaan. Ook Alkmaar doet als één van de ongeveer 40 gemeenten mee aan deze landelijke activiteit. Alkmaar viert in 2023, 450 jaar Alkmaar Ontzet. De gemeente Alkmaar laat deze twee herdenkingsjaren naadloos op elkaar aansluiten en werkt met de 8 October Vereeniging, Alkmaar Marketing, het Stedelijk Museum en vele andere Alkmaarse partijen aan een programma dat loopt vanaf 8 oktober 2022 tot en met 8 oktober 2023. Met het extra budget worden onder andere meer lokale initiatieven gestimuleerd.

Organisatoren hebben zich het doel gesteld er een prachtig jubeljaar van te maken vol met viering, bezinning en herdenking. Daarbij hoort een aantrekkelijk programma voor een breed publiek met vooral ook aandacht voor kinderen, jongeren, wijken en dorpen. Inwoners, verenigingen, instellingen, bedrijven, scholen, clubs worden gestimuleerd om bestaande en nieuwe activiteiten te organiseren en aan te melden. Hiervoor komt nu 150.000 euro extra budget beschikbaar.

Burgemeester Anja Schouten reageert verheugd op het extra budget: “Tijdens de startbijeenkomsten voor bewoners en instellingen in de afgelopen twee weken, zag ik dat de viering van dit bijzondere jaar leeft. Mensen kwamen met originele en waardevolle ideeën voor de invulling van het programma. De komende weken gaan we kijken of en hoe we die suggesties verder kunnen brengen naar concrete plannen van samenwerkende partijen in het jaarprogramma. Het is dan ook heel mooi dat een deel van het extra geld bestemd is voor het realiseren van lokale initiatieven.”

Publieksevenementen

Met het extra budget kan het jaarprogramma worden aangevuld met een aantal groot publiektrekkende evenementen. Ook hiervoor komt 150.000 euro beschikbaar. Dit najaar volgt hiervoor een openbare inschrijving. De resterende 150.000 euro is bestemd als aanvulling op de organisatiekosten.

Hoe gaat het verder?

Na de zomervakantie komt er een conceptprogramma voor de invulling van het jubileumjaar. Dit is een dynamisch programma dat op basis van nieuwe initiatieven steeds wordt bijgewerkt. Bestaande initiatieven, die een aantal Alkmaarse partijen vanuit hun eigen reguliere middelen al hebben ingepland, komen ook in dat programma te staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om tentoonstellingen in het Alkmaars Museum en de Grote Kerk; activiteiten vanuit de bibliotheek en Artiance; lesprogramma’s op scholen en natuurlijk de onthulling van het Grote Raam.

Indienen ideeën

Voor meer informatie zie www.alkmaarontzet450jaar.nl. Via deze website kunnen bewoners, ondernemers en organisaties ook nog ideeën indienen voor het programma van 450 jaar Alkmaar Ontzet.