Terug naar het overzicht

Help historisch Alkmaar duurzaam vorm te geven

POCITYF start een proefproject waarin iedereen zijn wensen, ideeën en oplossingen kan delen voor een duurzame binnenstad van Alkmaar. Denk aan oplossingen voor energie besparen, duurzame energie opwekken, duurzaam vervoer en oplossingen om historische gebouwen van het gas af te halen. Hebt u een duurzaam idee of oplossing of misschien een wens? Breng dat dan in vóór woensdag 10 mei via www.alkmaar.nl/duurzamebinnenstad

POCITYF gaat onderzoeken op welke manier inwoners het beste betrokken kunnen worden bij de plannen voor een duurzame toekomst. Daarnaast gaat POCITYF met de ideeën aan de slag om tot een voorstel van concrete projecten te komen.

Uw idee of wens

Van de ingezonden ideeën en wensen worden tijdens een workshop concrete projecten gemaakt.  Hierin worden verschillende doelgroepen samen betrokken: inwoners, creatieve sector, midden- en kleinbedrijven, grote bedrijven, belangenorganisaties, jonge ondernemers, ontwikkelaars, toeristen en beleidsmakers. Deze projecten worden weer voorgelegd aan de Alkmaarders en uiteindelijk gevormd tot enkele haalbare projecten. ‘TIPPING’ is de participatiemethode die wordt gebruikt.

POCITYF

Project POCITYF is in het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar te verduurzamen. De historische voorbeeldsteden Alkmaar en Evora (Portugal) passen verschillende duurzame oplossingen toe, waar andere deelnemende historische steden in Europa van leren. Zij passen die duurzame oplossingen vervolgens ook toe. De anderen deelnemende steden zijn Bari (Italië), Celje (Slovenië), Granada (Spanje), Hvidovre (Denemarken), Ioannina (Griekenland) en Ujpest (Hongarije). Het project is een van de manieren waarop de gemeente Alkmaar invulling geeft aan de Europese klimaatdoelstellingen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over dit participatietraject naarwww.alkmaar.nl/duurzamebinnenstad en meer voor meer informatie over POCITYF naar www.pocityf.eu.

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 864400.