Terug naar het overzicht

Help ons gemeente Alkmaar nog toegankelijker te maken

De gemeente Alkmaar wil een nog toegankelijkere gemeente worden voor iedereen en werkt daarom aan een eerste toegankelijkheidsagenda. De toegankelijkheidsagenda geeft aan welke actiepunten er zijn, zowel op korte als op de lange termijn. Deze agenda komt voort uit het VN-verdrag Handicap, dat zegt dat mensen met en zonder beperking gelijke rechten en plichten hebben.

Stichting Zet ondersteunt de gemeente met het opstellen hiervan, in samenwerking met de Wmo-raad Alkmaar. Om te kunnen onderzoeken of u als inwoner eenvoudig mee kunt doen in de samenleving is het invullen van een vragenlijst voor ons van groot belang. Op deze manier krijgen wij een beeld van wat er goed gaat in de gemeente en waar nog verbeterpunten zijn.

HET IS NIET MEER MOGELIJK OM DE VRAGENLJST IN TE VULLEN