Terug naar het overzicht

Kortstondige opvang in HUB Alkmaar voor asielzoekers uit Ter Apel

In de HUB Alkmaar, in het Sportpaleis Alkmaar, worden zeven dagen lang 150 mensen uit Ter Apel opgevangen. Dit op aanvraag van staatsecretaris Van der Burg van het ministerie Justitie en Veiligheid. Reden voor dit verzoek is de acute situatie in Ter Apel, waar aan ruim 300 mensen géén onderkomen geboden kan worden. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) en gemeente hebben ingestemd met het verzoek. Woensdag werden in het Sportpaleis de eerste bezoekers opgevangen. Deze komende drie dagen komen er per dag vijftig personen.

Meewerken aan opvang

Het bestuur van de VRNHN heeft aangegeven mee te werken aan deze opvang voor maximaal één week en voor 150 mensen. De werkzaamheden bijkomend aan dit verzoek vergen een grote inspanning van de VRNHN. De veiligheidsregio heeft aangegeven dat het capaciteit heeft om aan deze opdracht te voldoen voor de gevraagde zeven dagen.

HUB Alkmaar

Bij de opstart van de HUB in Sportpaleis Alkmaar is door het college Alkmaar met de VRNHN afgesproken dat hier ongeveer 200 mensen voor maximaal zeven dagen kunnen worden opgevangen. Het verzoek van de staatssecretaris past binnen deze afspraak. Gezien de noodsituatie is het college bereid medewerking te verlenen.

De HUB in het Sportpaleis Alkmaar is de doorstroomlocatie voor regio Noord-Holland Noord voor eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Op www.alkmaar.nl/alkmaar-helpt-oekraine/ vindt u algemene informatie over de opvang in gemeente Alkmaar, mogelijkheden om hulp te bieden als inwoner en/of ondernemer, antwoord op veel gestelde vragen en informatie voor vluchtelingen.