Terug naar het overzicht

Broedseizoen start weer; Wat te doen tegen meeuwenoverlast?

Het broedseizoen van de meeuwen is weer gestart en dus neemt de overlast voor inwoners, bedrijven en bezoekers weer toe. Het broedseizoen loopt tot en met augustus. Dit is de periode waarin de meeste overlast ervaren wordt door vervuiling op straat, geluidsoverlast en schijnaanvallen. Inwoners kunnen zelf een grote rol spelen in de vermindering van meeuwenoverlast.

Verplaatsen nesten

De gemeente Alkmaar heeft toestemming gekregen om tot en met 31 augustus 2026 maatregelen te nemen bij overlast door meeuwen. Zo is het mogelijk om in sommige gevallen nesten te verplaatsen van de zilvermeeuw, de stormmeeuw en de kleine mantelmeeuw. En kan er nestbehandeling plaatsvinden, bij de kleine mantelmeeuw. Er zijn wel diverse voorschriften en beperkingen waar de gemeente zich aan moeten houden voor er ingegrepen mag worden.

“Ik begrijp heel goed dat mensen overlast ervaren van meeuwen in onze gemeente. Maar de gemeente heeft hierbij ook de hulp van inwoners of bezoekers aan Alkmaar nodig. Want als er geen eetbaar afval op straat achterblijft en de dieren niet gevoerd worden, maakt dit onze gemeente al een stuk onaantrekkelijker voor de meeuwen”, aldus wethouder dierenwelzijn, Robert te Beest.

Beschermde diersoort

Meeuwen zijn beschermde dieren volgens de Wet natuurbescherming. Bij het beperken van de overlast moet aan de Wet natuurbescherming en aan de voorschriften en beperkingen van de ontheffing worden voldaan.

Wat kunt u zelf doen?

  • Gooi geen afval of etensresten op straat.
  • Zet geen vuilniszakken of los afval naast ondergrondse containers.
  • Voer meeuwen niet. Heeft u buren die voeren? Bespreek de overlast en maak afspraken.
  • Pas uw dak aan. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van pennen en/of netten en het schoonhouden van uw dak.

Maak een melding

Als u overlast ervaart van meeuwen, kunt u hiervan melding maken bij Stadswerk072. Wij onderscheiden de volgende soorten overlast:

  • Agressie en (schijn)aanvallen
  • Broeden op dak
  • Krijsen, met name tijdens nachtelijke uren
  • Vernieling vuilniszakken
  • Vervuiling door uitwerpselen

Ervaart u overlast? Dan kunt u een melding maken op de website van Stadswerk072.

Meeuwenborden

Bij horecagelegenheden en scholen zijn meeuwen graag te gast. Om bezoekers extra bewust te maken van het niet voeren kunnen ondernemers meeuwenbordjes aanvragen bij de gemeente. Deze kunnen gemonteerd worden aan hun pand. Bent u ondernemer of school en wilt u kosteloos een meeuwenbordje? Mail dan naar info@stadswerk072.nl Let wel, er is een beperkte oplage.

Bedrijventerrein Beverkoog, Boekelermeer en Oudorp

Hoewel de bedrijventerreinen worden aangemerkt als gedoogzones is het ook hier mogelijk maatregelen te treffen. Zonder ontheffing kunnen bedrijven zelf preventie maatregelen treffen, zoals netwering aanbrengen of het plaatsen van pennen. Hierdoor kunnen meeuwen niet op die bedrijfsdaken broeden. Ook bedrijven kunnen een melding maken bij essentiële overlast. Een ecologisch deskundige beoordeelt voor de gemeente of, en welke maatregelen toegepast kunnen worden aan de hand van het stappenplan.

Meer informatie

Voor meer informatie over meeuwenoverlast en wat u kunt doen, bekijk de website www.alkmaar.nl/meeuwen

campagneposter meeuwenoverlast
Meeuwenoverlast campagneposter