Alkmaar en Oekraïne

Mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne en in Alkmaar verblijven krijgen informatie in hun eigen taal. Van de opvanglocatie waar zij verblijven.

Er zijn in Alkmaar verschillende gemeentelijke opvanglocaties voor mensen uit Oekraïne. De Elgerweg, de Wognumsebuurt, James Wattstraat en de Sperwerstraat. Ook worden mensen opgevangen bij gastgezinnen thuis.

Op de websites van Vluchtelingenwerk en Refugeehelp vindt u informatie in meerdere talen. Algemene informatie over opvang van vluchtelingen vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen Alkmaar en Oekraïne

Opvang en onderdak vluchtelingen

Op de website RefugeeHelp vindt u veel informatie, ook in het Oekraïens. 

Oekraïense kinderen, die zonder hun ouders zijn gevlucht, komen in een gastgezin. Het is belangrijk dat het gastgezin een veilige plek is. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) bekijkt of dat echt zo is.

Meer informatie over de opvang van alleenreizende kinderen is te vinden op de website van Unicef.

U kunt terecht bij het meldpunt ‘Hulp voor Dieren uit Oekraïne’. Kijk op https://www.knmvd.nl/dossier/huisdieren-uit-oekraine/.

Er zijn handige hulpmiddelen. Google Translate bijvoorbeeld. Met Google Lens kunt u geschreven teksten vertalen met uw mobiele telefoon. Voor gesproken tekst zijn er handige vertaalapps beschikbaar, zoals bijvoorbeeld Say Hi.

Een ander handig hulpmiddel is de communicatiekaart. Hier vindt u pictogrammen en vertalingen.

U kunt ook gebruik maken van gratis vertaalwebsite Pryv.it. U hoeft geen app te downloaden. Pryv.it is gemakkelijk in het gebruik op één telefoon (met een split screen) of ieder op een eigen telefoon.

We hebben gemeentelijke opvanglocaties en particuliere opvang. De situatie is onzeker. Huisvesting op de langere termijn is nu nog niet van toepassing.

Woonruimte beschikbaar stellen

Meer informatie over het in huis nemen van mensen uit Oekraïne vindt u op website van Takecare Bnb.

Vangt u mensen op?

Als u vluchtelingen opvangt als particulier, wil de gemeente dat graag weten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld informeren over inschrijving van deze mensen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is nodig zodat mensen uit Oekraïne gebruik kunnen maken van financiële ondersteuning, verzekeringen, scholing, werk, etc. U kunt bellen met telefoonnummer 14 072.

U kunt zelf aangeven hoe lang u woonruimte aanbiedt. Voor vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is.

Gastgezinnen krijgen geen rechtstreekse vergoeding. Voor Oekraïense vluchtelingen is er een regeling voor leefgeld. Vragen over leefgeld worden beantwoord door Halte Werk. Mail uw vraag naar: leefgeld@zaffier.nl.

Om leefgeld van de gemeente te ontvangen is een Nederlandse bankrekening nodig.

Nee, dit heeft geen gevolgen.

De kostendelersnorm wordt bijvoorbeeld niet opgelegd wanneer u als bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Wel moet u de gemeente laten weten dat u onderdak biedt aan vluchtelingen. U kunt dit telefonisch melden via 14 072.

Kijk voor het antwoord op deze vraag op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheid

Door de oorlog met Rusland vluchten veel Oekraïners weg uit hun land, op zoek naar veiligheid. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden.

CoMensha heeft een flyer gemaakt met aandachtspunten voor vluchtelingen. De flyer is tot stand gekomen in samenwerking met het Rode KruisFairWorkVluchtelingenwerk Nederland en La Strada International. De flyer is te lezen in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Zorg en welzijn

Inschrijven huisarts

Het wordt aangeraden om in te schrijven bij een huisarts. Een vaste huisarts kent de situatie van de patiënt. Hij/zij houdt zicht op veranderingen in de gezondheid van de patiënt. Zo weten patiënten waar zij heen kunnen met gezondheidsproblemen.

In Nederland hebben wij vrije artsenkeuze. Op de website van de huisartsenpraktijk staat hoe iemand zich inschrijft.

Op Kiesuwhuisarts.nl of zorgkaartnederland.nl zijn de huisartsen in de buurt terug te vinden.

Vluchtelingen uit Oekraïne die niet op een gemeentelijke opvanglocatie verblijven in Alkmaar (bijvoorbeeld particuliere opvang), kunnen terecht bij een huisartsenpraktijk in de buurt.

Inschrijven huisarts voor Oekraïners die op een gemeentelijke opvanglocatie wonen.

Vanaf januari 2023 kunnen gevluchte Oekraïne die in gemeente Alkmaar verblijven op één van de gemeentelijke opvanglocaties voor huisartsenzorg terecht bij de online Huisartsenpraktijk Arene.

Spoedvragen en levensbedreigende situaties

Huisartsen werken in de eigen praktijk op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. De huisartsenpost is er voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond, nacht, weekenden en op feestdagen. Met spoed betekent dat de hulp van de huisarts niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag van de eigen huisarts. 

Voor spoedeisende zorgvragen aan de huisarts in de avond, nacht en weekend, kan de patiënt eerst advies inwinnen via: moetiknaardedokter.nl/uk/ (in het Oekraïens). En indien gewenst contact opnemen met de Huisartsenpost Alkmaar via huisartsenpostalkmaar.nl.

Voor levensbedreigende situaties bel 112.

Let op per 1 juli zijn er wijzigingen in de zorgkosten en zorgverzekering voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed. Acute mondzorg en tandartszorg ook. Kijk voor meer informatie op  – Zorgverzekeringslijnукраїнець | Engels | Nederlands

Heeft u een vraag over vergoeding van zorg of de zorgverzekering. Staat uw vraag niet op bovenstaande website? Bel gratis met de Zorgverzekeringslijn op 0800 64 64 644. Vanuit het buitenland +31 88 900 96 60.

Zorgverleners kunnen een CAK-subsidie aanvragen.

Meer informatie over vaccineren vindt u op Oekraïne – GGD Hollands Noorden.

Onderwijs

Nieuwkomersonderwijs aan Oekraïense kinderen (7-12 jaar) in Alkmaar  

De Rijksoverheid heeft besloten dat Oekraïense vluchtelingenkinderen onderwijs moeten krijgen in Nederland Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne 

Het (basis-)onderwijs in Alkmaar is ondergebracht bij nieuwkomersklassen/nieuwkomersscholen. Hier wordt nieuwkomersonderwijs aangeboden aan de vluchtelingenkinderen van 7 tot en met 11 jaar uit Oekraïne (groep 3 t/m 8). 

In de gemeente Alkmaar wordt het nieuwkomersonderwijs uitgevoerd door Nieuwkomersschool de Optimist. De Optimist bevindt zich op de bovenste verdieping van de Gabriël Metsulaan 34 in Alkmaar.  

De kinderen van 4-12 jaar uit Hotel De Rijper Eilanden kunnen zich voor (taal) onderwijs melden bij basisschool De Balein, Jan Ploegerlaan 1, 1483 VR De Rijp

Aanmelding 

Aanmelden voor nieuwkomersonderwijs kan door een e-mail te sturen naar de.optimist@saks.nl

Welke lessen krijgen de kinderen? 

De school is een Nederlandse onderwijsvoorziening. De focus van onze school: een veilige plek om te leren met een lesaanbod in mondelinge (Nederlandse) taal, lezen en vakken als rekenen, handvaardigheid en tekenen. 

Waar vind ik meer informatie? 

U vindt meer informatie op www.optimist-saks.nl.

Routebeschrijving De Optimist 

Ouders/verzorgers zorgen in zelf voor vervoer naar de school. Het gebouw bevindt zich dichtbij het centrum van Alkmaar.  

Onderwijs voor kinderen jonger dan 6 jaar 

Kinderen die geboren zijn na 1 oktober 2015 gaan niet naar de nieuwkomersvoorziening. Voor onderwijs aan een kind jonger dan 6 kunnen ouders zich melden bij de dichtstbijzijnde Nederlandse basisschool. 

Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar 

Jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar kunnen zich aanmelden voor Internationale Schakelklas (ISK).

Nederlands leren spreken kan via een NT2-cursus. Gemeente Alkmaar werkt hierbij samen met VONK en het Taalhuis.

Meer informatie.

Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u tips.

Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt. Kijk op de website van Mind Korrelatie.

Activiteiten

Kijk op de website van Alkmaar Sport voor sportieve activiteiten. Of neem direct contact op met een sportclub. Een overzicht met adressen van alle sportclubs vindt u op Sociale Kaart van Alkmaar Actief.

Iedereen is welkom in de buurt- en wijkcentra in gemeente Alkmaar. Het zijn ontmoetingsplaatsen waar wijkbewoners samenkomen. Je kunt vrijwilligerswerk doen of meedoen aan activiteiten.

Ja, dat is mogelijk.

Kunnen de mensen uit Oekraïne zelf contact opnemen met deze sportverenigingen? Dat kan, maar we adviseren om contact op te nemen met de verenigingsadviseur van Alkmaar Sport.

U mailt haar op verenigingen@alkmaarsport.nl. De adviseur heeft een goed overzicht van bestaande verenigingen. Zij weet voor welk niveau/soort sport verenigingen mogelijkheden hebben om sporters te ontvangen.

Werk en inkomen

Het leefgeld wordt gestort op een Nederlandse bankrekening. Deze rekening moet dus geregeld worden. Kijk voor meer informatie op de website van RefugeeHelp.

Mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne en in Alkmaar verblijven kunnen zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Zij moeten een ID-bewijs laten zien waaruit blijkt dat ze de Oekraïense nationaliteit hebben. Zij krijgen dan een burgerservicenummer (BSN). Dat is nodig als zij hier willen werken of gebruik willen maken van diensten van Nederlandse overheidsinstellingen. Meer informatie over het inschrijven in de BRP is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Maak een afspraak via 14 072.

Let op!

Vluchtelingen die nog niet geregistreerd of ingeschreven zijn en geen verblijfplaats hebben moeten zich melden bij de HUB (Stationsplein 7-9, 1012AB te Amsterdam) Amsterdam supports Ukraine – City of Amsterdam. Vanuit daar wordt een verblijfplaats voor hen gezocht.

Actuele informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Rechten en plichten

Lees hier meer over op www.europadecentraal.nl.

Sinds 7 maart 2022 geeft de Oekraïense ambassade in Den Haag certificaten van identiteitsvaststelling uit aan Oekraïners die het land hebben verlaten zonder reisdocumenten.

Oekraïners kunnen dat certificaat aanvragen tijdens het inloopspreekuur van de consulaire afdeling van de Oekraïense ambassade. Op werkdagen van 09:00-13:00 uur op Zeestraat 78, 2518 AD Den Haag. Het document wordt dan meestal dezelfde dag ’s middags gegeven. De ambassade vraagt Oekraïners om voor hun komst naar Den Haag de aanvraag online aan te melden: https://nl-ukraine.nalog.nl/nl-ukr-cert/ (in het Oekraïens).

Antwoord op meer vragen over inschrijving in de BRP vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Overlijden

Het Team Bijzondere Uitvaarten van Monuta heeft een projectgroep gevormd. Deze groep zorgt voor informatie voor gemeenten. Zij hebben een handreiking en een factsheet gemaakt:

Het Team Bijzondere Uitvaarten is onderdeel van Monuta. Het team is gespecialiseerd in uitvaarten en afscheid met maatschappelijke impact. Zoals bij rampen en crises. Voor meer informatie: www.monuta.nl 

Er is niet altijd voldoende geld om een uitvaart te betalen. Gemeenten waar een Oekraïense vluchteling is overleden kunnen gebruik maken van de voorzieningen van de Wet op de lijkbezorging