Alkmaar en Oekraïne

De situatie in Oekraïne raakt iedereen . Er is veel aanbod voor hulp en er zijn veel vragen. Informatie over opvang van vluchtelingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hier vindt u algemene informatie over de opvang in gemeente Alkmaar. Informatie voor vluchtelingen. De mogelijkheden om hulp te bieden als inwoner en/of ondernemer. En wij geven u antwoord op veel gestelde vragen.

Mist u informatie of heeft u specifieke vragen? Mail dan naar oekraine@alkmaar.nl.

Gemeente Alkmaar richt zich op de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ze zorgt dat deze mensen een dak boven hun hoofd en eten hebben.

De Veiligheidsregio NHN is verantwoordelijk voor de verdeling van de opvangplekken binnen de regio.

Er zijn nu verschillende gemeentelijke opvanglocaties in gebruik: de Elgerweg, de Wognumsebuurt, James Wattstraat, Loodpolderweg en de Sperwerstraat. Het kan zijn dat meer locaties volgen.

Daarnaast verblijft een groot aantal Oekraïners in opvang bij gastgezinnen thuis.

  • Information for Ukrainian refugees