Organisatiestructuur

Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de algemeen directeur. De algemeen directeur is ook de secretaris van het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris. Meer informatie over wat een gemeente precies is en doet, vindt u op de website van de Overheid.

Organisatieonderdelen, taken en verantwoordelijkheden

Gemeentesecretaris:

Robert Reus

Directie:

Robert Reus

Michiel Koster

Frans Romkema

Thema’s

 • Viaanse Molen
 • RWZ
 • Overstad
 • Oudorp
 • Overdie

Thema’s

 • Bestuursadvies
 • Collegesecretariaat
 • Communicatie
 • Juridisch Advies
 • Agendakamer
 • Bezwaar en Beroep
 • Kabinetszaken
 • Interne accountancy
 • Concerncontrol

Thema’s

 • Architectuur en Infrastructuur
 • Regie
 • Werkplek en Rolbeheer
 • Shared Service Center
 • Functioneel Beheer Dienstverlening
 • Functioneel beheer Bedrijfsvoering

Thema’s

 • Huisvesting en Servicepunt
 • Documentaire informatie en Grafische service
 • Managementondersteuning
 • Centrale inkoop

Thema’s

 • Financieel Beheer
 • Financieel Beleid en Business Control/P&C
 • Financiele Administratie
 • Risicobeheer en Verzekeringen

Thema’s

 • Beleid en advies
 • Personeel- en salarisadministratie
 • MyLearningFactory
 • Stagebureau
 • Trainees

Thema’s

 • Plantoetsers
 • Constructie-adviseurs
 • Subsidiebureau
 • Procesondersteuning
 • Toezicht en handhaving WABO
 • GEO informatie
 • Omgevingsjuristen
 • Havens, Markten en Evenementen

Thema’s

 • WMO (uitvoering)
 • Bedrijfsbureau
 • Jeugd (uitvoering)
 • Wonen (urgentie en transferpunt)

Thema’s

 • Leerplicht en leerlingondersteuning
 • Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
 • Voortijdig School Verlaten

Thema’s

 • Complex bestuurlijk projecten
 • Programma’s en projecten
 • Project- en programmamanagement ondersteuning

Thema’s

 • Burgerzaken
 • Alkmaar geeft Antwoord (KCC)
 • Gebiedsregisseurs
 • Klachtencoördinatie
 • Online team

Thema’s

 • Vormgeving
 • Economie
 • Ruimtelijke Plannen
 • Accountmanagement
 • Regievoering
 • Verkeer en Vervoer
 • Wonen
 • Bodem en Geluid
 • Kaasmarkt

Thema’s

 • Vastgoed
 • Erfgoed
 • Planeconomie
 • Groen en Dierenbeleid
 • Duurzaamheid

Thema’s

 • Stadstoezicht (Handhaving openbare ruimte)
 • Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
 • Bestuurlijke aanpak & Bijzondere Wetten

Thema’s

 • Cultuur
 • Jeugd
 • WMO-beleid
 • Onderwijs
 • Participatie
 • Sport

Contact

Wij hebben verschillende contactmogelijkheden.