Proces benoeming burgemeester

 1. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgmeester op.
 2. De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in.
 3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad.
 4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning.
 5. De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning.
 6. De commissaris van de Koning vraagt justitiële antecedenten op van de sollicitanten en selecteert kandidaten die in zijn of haar ogen benoembaar zijn.
 1. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over zijn of haar selectie. Daarna stelt hij de uiteindelijke selectie vast.
 2. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.
 3. De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie.
 4. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden.
 5. De aanbeveling wordt gestuurd aan de commissaris van de Koning.
 1. De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van BZK gestuurd.
 2. De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van BZK spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.
 3. Bij benoemingen voor gemeenten met 50.000 inwoners of meer en bij hoofdsteden van provincies wordt de voordracht van de minister van BZK eerst besproken in de ministerraad.
 4. Benoeming vindt plaats bij Koninklijk besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is 8 maanden.
 5. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.