Vastgestelde programmabegroting

De komende jaren moet er veel gebeuren in onze gemeente. De ambities van de coalitie, bestaande uit de partijen GroenLinks, VVD, PvdA, D66 en CDA, zijn opgenomen in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’. Enkele van de belangrijke punten uit het coalitieakkoord zijn:

  • stimuleren van de lokale economie
  • ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben
  • intensivering van de woningbouwopgaven
  • omslag naar een groene en duurzame samenleving
  • veilige gemeente
  • toekomstgerichte onderwijshuisvesting

De kwaliteiten van de gemeente Alkmaar, een historische handelsstad met een waardevol platteland, gaan wij de komende jaren verder versterken. Wij zorgen er samen met de Alkmaarders voor dat onze inwoners er veilig en betaalbaar kunnen wonen, dat de gemeente toeristisch aantrekkelijk blijft en dat ondernemers zich er graag willen vestigen. Bij al deze ambities houden we ook de gemeentelijke lasten laag, zodat we ook de komende vier jaar weer tot de gemeenten behoren met de laagste gemeentelijke woonlasten’.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Pieter Dijkman, Wethouder Financiën