Vastgestelde programmabegroting 2024

In de Programmabegroting 2024 leest u wat de gemeente Alkmaar wil bereiken de komende jaren. Er staat beschreven wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten.

Het pdf-document is niet goed te begrijpen met een screenreader. Heeft u vragen? Neem contact met ons op.