Raads- en commissievergaderingen

  • De raads- en commissievergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het stadhuis, Langestraat 97, Alkmaar.
  • De vergaderingen van de raad(scommissies) zijn openbaar. Van deze vergaderingen worden audiovisuele opnamen gemaakt die u via https://alkmaar.raadsinformatie.nl/live en het televisiekanaal van Alkmaar Centraal live kunt volgen of op een later moment kunt terugkijken. Door de camera-opstelling is ook de publieke tribune in beeld.
  • Alle openbare bijeenkomsten hebben geen doorgang indien het KNMI een weeralarm (code rood) afgeeft.