Vergaderdata raads- en commissievergaderingen

De informatie in de kalender in ons raadsinformatiesysteem is altijd actueel. Kijkt u daar voor de zekerheid ook altijd even.

Vanwege de coronacrisis zijn vanaf heden alle fysieke raads- en commissievergaderingen in De Letterbak.

De stukken die vanuit het college aan de raad worden aangeboden, zijn in te zien in het raadsinformatiesysteem onder het tabblad te agenderen voorstellen.

Alle vergaderdata zijn opgenomen in de kalender op Agenda’s en Vergaderstukken.

Voor een totaaloverzicht kunt u de pagina Vergaderdata bekijken.

Alle openbare bijeenkomsten hebben geen doorgang indien het KNMI een weeralarm (code rood) afgeeft.

  • Raads- en commissievergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het stadhuis, Langestraat 97, Alkmaar.
  • Audiovisuele opnamen: de vergaderingen van de raad(scommissies) zijn openbaar. Van deze vergaderingen worden audiovisuele opnamen gemaakt die u via internet kunt volgen of op een later moment kunt terugkijken. Door de camera-opstelling is ook de publieke tribune in beeld.
  • De agenda wordt 10 dagen voorafgaand aan de vergadering op deze site (zie Agenda’s en Vergaderstukken) gepubliceerd en in de app NotuBox.