Raads- en commissievergaderingen

U kunt de vergaderingen van de raad en commissies bezoeken of bekijken. Agenda’s en andere informatie vindt u in het raadsinformatiesysteem.

De vergaderdatums staan in het raadsinformatiesysteem.

Agenda’s staan 10 dagen voor een vergadering in het raadsinformatiesysteem. Zij staan ook in de app Politiek Portaal.

Stukken die het college aan de raad stuurt zijn al eerder te zien in het raadsinformatiesysteem.

Bezoek de vergaderingen in de raadszaal van het stadhuis van Alkmaar. Het adres is Langestraat 97, 1811 JD Alkmaar.

Bekijk de vergaderingen in het raadsinformatiesysteem. Dat kan live of na de opname.

Bekijk de vergaderingen op Streekstad Centraal. Dat kan op website, televisie, Youtube of in de app.