Crisis- en spoednummers

Bij een crisis in of rondom uw thuissituatie kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, onderstaande instanties bellen. Of kijk verder bij onveilige situaties op deze website.

LinksTelefoonnummer kantoortijden Buiten kantoortijden/in het weekend
Hulpdiensten bij nood (Politie, Ambulance, Brandweer)112112
Politie, geen spoed0900 88440900 8844
Huisartsenpost Alkmaar voor spoed (bij niet-levensbedreigende ziekte/pijn)072 5180618
Huiselijk geweld – Kindermishandeling Veilig Thuis NHN0800 20000800 2000
Calamiteit waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn (Jeugd- en Gezinscoaches)14 072 (Jeugd- en Gezinscoaches)088 777800 (Jeugdzorg Crisislijn)
Storing Stroom en Gas Nationaal Meldpunt0800 90090800 9009
Storing Drinkwater PWN0800 02323550800 0232355
Aanzegging woningontruiming en afsluiting gas/water/licht14072 (Halte Werk)
Een luisterend oor / goed gesprek De Luisterlijn072 5613614 of 0900 0767072 5613614 of 0900 0767
Daklozenopvang – Woonondersteuning dnoDoen Alkmaar0900 73660000900 7366000
Zorgen over een ander (schulden, verslaving, psychiatrische problemen, vervuilde woning, veroorzaken overlast, WVGGZ) Meldpunt Vangnet & Advies088 0100521088 0126911
Zelfmoordpreventielijn 113.nl0900 01130900 0113
Omgaan met dementie Alzheimertelefoon0800 50880800 5088