Varen in gemeente Alkmaar – denkt u mee?

De gemeente Alkmaar wil graag duidelijkheid geven over vermaak op het water en extreme overlast tegengaan. De uitgangspunten daarbij zijn:

  • Iedereen moet gebruik kunnen maken van het water.
  • Voorzien in wat nodig is door vooral duidelijkheid te geven over het varen op het Alkmaarse water zonder al te veel extra regels.
  • Zorgen voor balans tussen veiligheid en levendigheid op het water.

De uitgebreide visie op varen (of een ander manier van plezier maken op het water) vindt u in: de visie op Alkmaarse binnenwateren 2021-2026.

Reageren of meepraten?

Maandag 13 en dinsdag 14 november 2023 zijn beide inloopmomenten geweest. Tijdens allebei de momenten zijn een stuk of 20 mensen langsgekomen. Ook stond er een vragenlijst op deze projectpagina. Deze is 1096 keer ingevuld.

Aankomende weken gaan we alle informatie die u ons heeft gegeven doorlezen en verwerken. Ons doel is om deze informatie zo goed mogelijk op papier te zetten en aan onze bestuurders mee te geven.

Vervolg

Wij willen uiterlijk maart 2024 een stappenplan bespreken met het college. Daarna wordt het bekeken door de gemeenteraad. Als het college en de gemeenteraad hebben besloten dan kan het plan uitgevoerd worden.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Vragen of opmerkingen?

Bel naar 14 072 en vraag naar de projectmanager van het project Varen in gemeente Alkmaar.