Afval

Stadswerk072 voert alle activiteiten rond afval uit voor de gemeente Alkmaar. Op de website van Stadswerk072 vindt u alle informatie. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan contact met hen op.

Hieronder helpen wij u een handje en vindt u per onderwerp informatie en meldformulieren voor afval.

Onder huisvuil valt restafval, GFT, plastic, blik, drinkpakken, oud papier, karton, glas en textiel. Is het afval niet opgehaald? Is uw rolemmer of kliko niet geleegd of is de (onder)grondse container vol of stuk? Meld het ons via Stadswerk072 – melding maken. Wilt u weten wanneer uw rolemmer wordt geleegd? Kijk dan in de afvalkalender voor de gemeente Alkmaar.

Ga voor een afspraak voor het ophalen van grofvuil naar de website van HVC, zij nemen geleidelijk alle activiteiten rond Afval over: www.hvcgroep.nl/alkmaar.

U kunt uw grofvuil ook zelf wegbrengen naar het Afvalbrengstation aan de Kitmanstraat 26 in Alkmaar.

Ga voor een afspraak voor het ophalen van snoeiafval naar de website van HVC, zij nemen geleidelijk alle activiteiten rond Afval over: www.hvcgroep.nl/alkmaar.

U kunt uw snoeiafval ook zelf wegbrengen naar het Afvalbrengstation aan de Kitmanstraat 26 in Alkmaar.

Heeft u last van bladeren in uw straat? Is de bladkorf vol? Meld het via Stadswerk072 – melding maken.

Klein chemisch afval herkent u aan het KCA-logo; een tekening van een rolemmer met een kruis er door. Dit afval levert u in bij het afvalbrengstation.

Gaat u zelf slopen waarbij u asbest verwijdert, of wilt u asbest inleveren? Lees dan eerst de informatie over asbest.

Heeft u een vraag over de vermissing of de aanvraag van een rolemmer? Ga naar Stadswerk072 – Rolemmer aanvragen, inleveren of repareren.

Veel afval kunt u zelf aanbieden bij het afvalbrengstation aan de Kitmanstraat. Wie afval mag brengen en wat voor afval u kunt aanbieden leest u op Stadswerk072 – Afvalbrengstation.

Op diverse plekken in de stad staan containers voor het gescheiden inzamelen van papier/karton, glas en textiel. Op Stadswerk072 – Milieustraat vindt u een overzicht van de milieustraten in Alkmaar.

Als u een nieuw elektrisch apparaat heeft gekocht, dan kunt u het oude apparaat inleveren of laten meenemen door de leverancier.

Oude apparatuur kunt u laten ophalen door HVC, zij nemen geleidelijk alle activiteiten rond Afval over van Stadswerk072: www.hvcgroep.nl/alkmaar.

U kunt uw oude elektrische apparaten ook zelf wegbrengen naar het Afvalbrengstation aan de Kitmanstraat 26 in Alkmaar.

Maakt u voor uw huisvuil gebruik van een ondergrondse container, dan heeft u een afvalpas of sleutel nodig om de container te kunnen openen. Bent u de pas kwijt, dan kunt u een nieuwe aanvragen bij de receptie van Stadswerk072. Ga naar Stadswerk072 – Afvalpas.

Ziet u zwerfafval, of heeft iemand huisvuil of grofvuil achtergelaten op een plek waar het niet thuishoort? Dan kunt u dat bij ons melden via Stadswerk072 – melding maken.

Stadswerk072 biedt ook de mogelijkheid om bedrijfsafval op te halen. Op  Stadswerk072 – Zakelijk leest u er alles over.