Niet Pluis melding

Het gevoel dat er iets niet klopt?
Denkt u ergens signalen van drugs, (thuis)prostitutie, onduidelijke financiering, radicale ideeën te zien? Dit kan wijzen op ondermijning. Neem geen risico en blijf niet stil. Gebruik meldpunt Niet Pluis om uw melding te maken.

Anoniem melden.

Melding Niet Pluis

​​​​​​​Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale faciliteiten, bedrijven en dienstverleners. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. In vaktermen noemen we dat ondermijnende criminaliteit. Door afpersing en misleiding kunnen criminelen invloed uitoefenen in de bovenwereld. Dat kan voor onveilige situaties zorgen.

Meld daarom situaties die u een slecht onderbuik gevoel geven.

Drugshandel 

 • ​​​​​​​Het adres waar veel aanloop is op vreemde tijdstippen
 • Het adres waar bezoekers kort blijven
 • Auto’s langsrijden en/of kort parkeren en personen kort in- en uitstappen
 • Drugsafval op straat (zakjes, vloeitjes, sealpacks)

Hennepkwekerijen en- of drugslabs

 • Aanloop op vreemde tijdstippen
 • Ramen die afgeplakt zijn
 • Vreemde geur (zoet, anijsachtig, hennep of aceton)
 • Gezoem van afzuigapparatuur
 • Flikkerend licht (onregelmatige stroom)
 • Verlaten pand
 • Waterschade onderburen
 • Grote hoeveelheden chemicaliën / IBC-containers
 • Beveiliging

Witwassen

 • Geen website van het bedrijf
 • Openingstijden die niet kloppen (gesloten terwijl open zou moeten zijn)
 • Geen klanten/bezoekers
 • Alleen mogelijkheid tot contant betalen
 • Onduidelijke bedrijfsactiviteiten

Illegale prostitutie

 • Aanwezigheid van schaars geklede vrouw(en)/man(nen) in omgeving waar dit niet thuis lijkt te horen (bijv. kapsalon of industrieterrein)
 • Activiteit in avonduren en weekend
 • Onbekende mannen die aanbellen
 • Seksadvertenties
 • Verschillende auto’s korte tijd voor de deur
 • Meerdere matrassen op de grond

Mensenhandel

 • Eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben
 • Eigen woonadres niet kennen
 • Gedwongen onveilige seks moeten hebben
 • Geen Nederlands of Engels kunnen spreken, waardoor er altijd via tussenpersoon wordt gecommuniceerd
 • Geen vrijheid hebben
 • Lange werkdagen
 • Angst in ogen
 • Niet weten waar men werkt
 • Meerdere matrassen op de grond (overbewoning)
 • Slechte werk- en/of woonomstandigheden
 • Gedwongen worden om criminele activiteiten uit te voeren

Vastgoedfraude

 • ABC transacties (een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk van elkaar verschilt).
 • Financiering zonder hypotheek
 • Machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied.
 • Misbruik van vastgoed (bijv. voor hennepteelt, drugslaboratorium, onderverhuur, illegale kamerverhuur).
 • Natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker
 • Onduidelijke financiering

Radicalisering

 • Extreme uitspraken
 • Nadruk op wij-zij-tegenstellingen die bijvoorbeeld te maken hebben met afkomst, religie of de verhouding inwoner en overheid
 • Afwijzende houding tegenover de maatschappij en autoriteiten
 • Openlijk verwerpen van de rechtstaat, het systeem en het gezag
 • Goedpraten van aanslagen of geweld
 • Plotselinge zorgelijke veranderingen in sociale omgeving ten gunste van de ideologie
 • Zich isoleren of terugtrekken
 • Andere manieren van contact maken met sociale omgeving en familie

Elke melding wordt gelezen en nagelopen. Het kan zijn dat we bijvoorbeeld politie bevragen over de melding of dat we nog eens contact met u opnemen om het één en ander na te vragen naar aanleiding van de melding. Dit kan alleen als u contactgegevens heeft achtergelaten, u kunt ook anoniem een melding doen. Als we genoeg aanknopingspunten zien, gaan we verder onderzoeken.

Probeer in de melding zo gedetailleerd mogelijk te zijn over wat u is opgevallen, waarom u denkt dat er iets speelt of sprake is van ondermijning.