Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek)

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) overgegaan in de Wet open overheid (Woo). De nieuwe Wet Woo regelt net zoals de Wob uw recht op informatie van de gemeente.

De gemeente geeft zelf veel informatie over haar beleid

Bijvoorbeeld via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is?

Dan kunt u een Woo-verzoek bij de gemeente indienen. Dat is een verzoek om de informatie openbaar te maken.

Wilt u meer lezen over de Woo?

Bekijk de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek
  • wat is het onderwerp van het Woo-verzoek (over welk publieke taken het gaat )
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat
  • over welke periode het gaat
  • uw contactgegevens en handtekening
  • Hoe u de documenten wilt ontvangen.

Een Woo-verzoek kunt u op 2 manieren aanvragen.

Online

Voor inwoners met een DigiD
Voor ondernemers met Eherkenning

Per brief

Het verzoek stuurt u aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

 

Uw aanvraag wordt geregistreerd en bekeken op haalbaarheid. Bij akkoord wordt er nog gekeken naar de mogelijke termijn waarin dit haalbaar is. Wij beslissen binnen 4 weken op uw verzoek.
Deze termijn kan zo nodig worden verlengd. In dat geval krijgt u hierover schriftelijk uitleg vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
Wijzen wij uw verzoek af? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

De informatie kunnen wij op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Bij het toewijzen van uw verzoek maken wij de betreffende informatie openbaar. Het kan zijn dat hiermee ongewild informatie over uzelf of andere partijen openbaar worden gemaakt. De gemeente heeft het recht om binnengekomen Woo-verzoeken en de openbaar gemaakte stukken te publiceren op de website.

 

Wanneer er kopieën gemaakt moeten worden voor uw Woo-verzoek, dan kost dit per A4-bladzijde € 0,55. Wij berekenen geen kosten als de stukken digitaal beschikbaar zijn.