Overlast

Onveiligheid op de weg? Parkeeroverlast? Geluidsoverlast van evenementen? Last van hangjongeren?

Hieronder vindt u allerlei soorten overlast. Kijk wat u het beste kunt doen en hoe u kunt melden.

 

Heeft u last van fietsers of scooters op de stoep of in winkelgebieden? Wordt er hinderlijk geparkeerd op plaatsen waar dat niet mag? Meld het ons via: Overlast melden – Handhaving.

Staan er bij u in de straat autowrakken geparkeerd? Of heeft u last van langdurig gestalde aanhangwagens, caravans of vouwwagens? Meld het via: Overlast melden – Handhaving.

Heeft u in uw woonomgeving last van hangjeugd die hinder veroorzaakt, troep maakt, spullen vernield of alcohol, drugs of lachgas gebruikt? U kunt het melden via: Overlast melden – Handhaving.

Lopen er honden los buiten de daarvoor aangewezen losloopgebieden? Of wordt de hondenpoep niet opgeruimd door het baasje? Geef het aan ons door via: Overlast melden – Handhaving.

Evenementen en Horeca kunnen (geluids)overlast veroorzaken. Wij willen graag inzicht krijgen in die overlast, zodat we daar bij volgende evenementen en bij de handhaving rekening mee kunnen houden. U kunt uw melding doorgeven via: Overlast melden – Handhaving.

Wilt u dat er direct opgetreden wordt? Bel door de week tussen 8.00 uur en 22.00 uur en in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag tot 4.00 uur naar 14 072. Daarbuiten belt u direct naar de politie op 0900 8844.

Wordt er te hard gevaren, of gevaren zonder vaarbewijs? U kunt dit melden via: Overlast melden – Handhaving.

Heeft u overlast van bijvoorbeeld ratten, wespen, meeuwen of de eikenprocessierups? Maak dan een melding via Stadswerk072 – melding maken.