Toezicht op en handhaving van openbare orde

BOA’s en wijkagenten van de politie houden toezicht op, en handhaven samen met de politie, de openbare orde in onze gemeente.

Een BOA is een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, een handhaver in dienst van de gemeente. De taak van een boa is het controleren op het opvolgen van gemeentelijke regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Voorbeelden zijn: het verbod op fietsen in voetgangersgebied, overlast van honden(poep) en parkeeroverlast.

Dit doen zij van 07.00 – 22.30 uur, ook in de weekeinden. Soms wordt er ook gebruikgemaakt van cameratoezichthouders.

Ook politieagenten hebben een duidelijke taak in het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van veiligheid. Meer leest u op de website van de politie.
Iedere wijk heeft een eigen aanspreekpunt bij de politie: de wijkagent. Op de website van de politie treft u de wijkagenten van Alkmaar aan.

Bij ongelukken, bedreiging, vernieling, openlijke (buren)ruzie en geweld belt u de politie, via:

  • Noodgevallen: bel 112;
  • Voor minder dringende zaken belt u 0900 88 44 of neem contact op met uw wijkagent.