Veilig vliegen met drones

Voor alle drones, groot en klein, gelden er luchtverkeersregels om het vliegen voor iedereen veilig te houden.

Handhaving van de regels ligt bij de politie. Voor het niet naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

De belangrijkste regels op een rij:

  • Check of je voldoende verzekerd bent (WA-verzekering).
  • Controleer je drone voor elke vlucht.
  • Vlieg niet binnen de bebouwde kom.
  • Vlieg niet boven mensen, (spoor)wegen, gebouwen en andere bouwwerken.
  • Houd je drone altijd goed in zicht.
  • Vlieg alleen bij daglicht.
  • Houd afstand van en verleen voorrang aan alle andere luchtvaartuigen.
  • Vlieg niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water.
  • Blijf uit de buurt van alle luchthavens (klein en groot) en andere no fly zones (zoals aanvliegroutes Schiphol en militaire laagvliegzones). Bekijk de no fly zone kaart.

Commercieel gebruik van drones

Voor het beroepsmatig vliegen met drones, bijvoorbeeld om in opdracht foto’s te maken of om inspecties te doen heb je een certificaat nodig. Meer informatie daarover is te vinden op rijksoverheid.nl/drones.