Belastingen

De gemeente heeft verschillende soorten belastingen, zoals toeristenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente heeft de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan Cocensus.

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen krijgt u via:

Dit kan op de website van het kadaster.

 1. Automatische incasso regelen
 2. Betalingsregeling
 3. Bezwaar maken
 4. Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen
 5. Onroerendezaakbelasting (OZB)
 6. Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag
 7. Opvragen kopie van aanslag belastingen
 8. Tarieven afvalstoffenheffing
 9. Tarieven OZB
 10. Tarieven rioolheffing
 11. Tarieven parkeerbelasting
 12. Tarieven precariobelasting
 13. Tarieven reclamebelasting
 14. Tarieven toeristenbelasting
 15. Taxatieverslagen opvragen
 16. Teruggave
 17. Verhuizing doorgeven
 18. Waardebepaling van de onroerende zaken (wet WOZ)
 • Eénpersoonshuishouden € 211,20
 • Meerpersoonshuishouden € 341,79
 • Per perceel tot en met 25m2 € 41,14
 • Per perceel groter dan 25 m2 € 164,60

Het tarief bij het machinaal lozen van water is:

 • Tot en met 150 m³ watergebruik € 23,01
 • Elke volgende 150 m³ watergebruik € 23,01 vermeerderd met € 7,62 per dag voor iedere 25 m³ of gedeelte hiervan dat per dag boven de 150 m³ wordt geloosd.
 • Eigenaren van woningen 0,0674% van de WOZ-waarde
 • Eigenaren van niet-woningen 0,4505% van de WOZ-waarde
 • Gebruikers van niet-woningen 0,075% van de WOZ-waarde

Ja dat kan op 2 manieren:

 • u logt in met uw DigiD-inlogcode op de website van Cocensus
 • u stuurt het reactieformulier, dat u bij het aanslagbiljet heeft ontvangen, naar Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA in Heemskerk.