Belastingen

De gemeente heeft verschillende soorten belastingen, zoals toeristenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente heeft de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan Cocensus.

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen krijgt u via:

 1. Automatische incasso regelen
 2. Betalingsregeling
 3. Bezwaar maken
 4. Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen
 5. Onroerendezaakbelasting (OZB)
 6. Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag
 7. Opvragen kopie van aanslag belastingen
 8. Tarieven afvalstoffenheffing
 9. Tarieven OZB
 10. Tarieven rioolheffing
 11. Tarieven parkeerbelasting
 12. Tarieven precariobelasting
 13. Tarieven reclamebelasting
 14. Tarieven toeristenbelasting
 15. Taxatieverslagen opvragen
 16. Teruggave
 17. Verhuizing doorgeven
 18. Waardebepaling van de onroerende zaken (wet WOZ)
 • Eénpersoonshuishouden € 240,81
 • Meerpersoonshuishouden € 389,71

Als gebruiker van een huis betaalt u afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval. Alle huishoudens betalen deze heffing.

Als eigenaar of gebruiker van een huis betaalt u rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater naar het riool. Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden.

 • Per perceel tot en met 25m2 € 48,26
 • Per perceel groter dan 25 m2 € 193,08

Het tarief bij het machinaal lozen van water is:

 • Tot en met 150 m³ watergebruik € 26,99
 • Elke volgende 150 m³ watergebruik € 26,99 vermeerderd met € 8,94 per dag voor iedere 25 m³ of gedeelte hiervan dat per dag boven de 150 m³ wordt geloosd.

 

Als eigenaar van een huis, bedrijfspand of stuk grond betaalt u ieder jaar onroerendezaakbelasting (OZB). Het bedrag aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde. WOZ staat voor waarde van onroerende zaken.

 • Eigenaren van woningen 0,0579% van de WOZ-waarde
 • Eigenaren van niet-woningen 0,4721% van de WOZ-waarde
 • Gebruikers van niet-woningen 0,0728% van de WOZ-waarde

Maak eerst een belafspraak met de taxateur via het digitaal loket of via het Klant Contact Centrum via 023-5563500. De taxateur kijkt samen met u naar de WOZ-waarde. Als blijkt dat die niet juist is, dan wordt het direct aangepast. Hierdoor is officieel bezwaar maken niet eens meer nodig.

Lees meer en bekijk de video voor meer uitleg: Cocensus – Niet eens met WOZ-waarde.

Als u het niet eens bent met de aanslag van de gemeentelijke belastingen of als er een fout op het aanslagbiljet staat, dan kunt u 2 manieren bezwaar maken:

 • u logt in met uw DigiD-inlogcode op de website van Cocensus.
 • u stuurt het reactieformulier, dat u bij het aanslagbiljet heeft ontvangen, naar Inspecteur Belastingen, Postbus 16, 1960 AA in Heemskerk.

Let op: Ben u het niet eens met uw WOZ-waarde? Neem eerst contact op met de taxateur van Cocensus via 023-5563500 en maak niet direct bezwaar.

Dit kan op de website van het kadaster.