Algemene informatie over subsidie

Wilt u een activiteit organiseren die bijvoorbeeld te maken heeft met sport, cultuur of maatschappelijk welzijn? Heeft u daar onvoldoende financiële middelen voor? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Bekijk in het subsidieoverzicht of een subsidiesoort aansluit bij uw activiteit. Als er geen passende pagina is kunt u een algemene subsidieaanvraag (eHerkenning) doen.

Heeft u subsidie ontvangen en moet u die nog verantwoorden? Dan doet u dat op de pagina subsidie verantwoorden.

Voor de afhandeling van subsidieaanvragen verwerkt de gemeente Alkmaar persoonsgegevens. Meer informatie hierover leest u op https://www.alkmaar.nl/privacyverklaring/.

Soort subsidie

Uiterste datum

Eenmalige subsidie Tussen 4 en 13 weken voor start van de activiteit
Structurele subsidie per kalenderjaar Tussen 1 juni en 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
Subsidie per boekjaar Tussen 13 en 20 weken voor start van het boekjaar

Wordt de activiteit niet uitgevoerd? Dan betaalt u de subsidie terug.

Voor alle subsidies:

 • Activiteitenplan. Dit is een uitgewerkt plan waarin alle activiteiten staan waarvoor u de subsidie nodig heeft.
 • Begroting (inclusief toelichting).
 • Doelstellingen en resultaten die worden nagestreefd.
 • Elders aangevraagde subsidies en vergoedingen, inclusief de stand van zaken.
 • De stand van de algemene en/of bestemmingsreserve op het moment van de aanvraag.

Is dit de eerste keer dat u subsidie aanvraagt? Bij de aanvraag moet dan ook:

 • Een kopie van de oprichtingsakte en de statuten
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar (voor zover het een subsidie per kalender- of boekjaar van meer dan € 20.000,- betreft)
 • ​U levert de aanvraag in (met eHerkenning).
 • U krijgt een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie ontvangt.
 • Bij een eenmalige aanvraag ontvangt u het besluit binnen 13 weken. U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk.
 • ​Vraagt u een jaarlijkse subsidie aan? Dan ontvangt u het besluit uiterlijk 31 december, in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
 • U kunt de status van uw aanvraag bekijken via Mijn Alkmaar.

Wilt u meer weten over:

De regels over subsidie in Alkmaar? Lees dan de Algemene subsidieverordening Alkmaar.

Neem dan contact op met het subsidiebureau .via telefoonnummer 14 072 Het subsidiebureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of mail uw vraag naar subsidiebureau@alkmaar.nl.