Algemene informatie over subsidie

Wilt u een activiteit organiseren die bijvoorbeeld te maken heeft met sport, cultuur of maatschappelijk welzijn? Heeft u daar onvoldoende financiële middelen voor? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie. 

U wilt subsidie aanvragen
In het subsidieoverzicht vindt u onze beschikbare subsidies . Als er geen passende subsidie is, kunt u een algemene subsidieaanvraag (eHerkenning) doen. 

U heeft subsidie ontvangen
Heeft u subsidie ontvangen en moet u die nog verantwoorden? Dan doet u dat op de pagina subsidie verantwoorden.

Soort subsidie

Uiterste datum

Andere subsidie Tussen 4 en 13 weken voor start van de activiteit
Subsidie per kalenderjaar of meerjarige subsidie Tussen 1 juni en 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
Subsidie per boekjaar Tussen 13 en 20 weken voor start van het boekjaar

 

Voor een subsidieaanvraag tot en met € 10.000,-: 

 • Activiteitenplan. Dit is een uitgewerkt plan waarin alle activiteiten staan waarvoor u de subsidie nodig heeft. 
 • Begroting van de inkomsten en uitgaven (inclusief toelichting). 
 • Doelstellingen en resultaten die worden nagestreefd. 
 • Elders aangevraagde subsidies en vergoedingen, inclusief de stand van zaken. 

Voor een subsidieaanvraag meer dan € 10.000,-: 

 • Activiteitenplan. Dit is een uitgewerkt plan waarin alle activiteiten staan waarvoor u de subsidie nodig heeft.
 • Begroting van de inkomsten en uitgaven (inclusief toelichting). 
 • Doelstellingen en resultaten die worden nagestreefd. 
 • Elders aangevraagde subsidies en vergoedingen, inclusief de stand van zaken. 
 • de laatst opgestelde jaarrekening of een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het laatst afgesloten jaar.  
 • een balans met toelichting op de eventuele reserves en voorzieningen,  als het een subsidie betreft die per kalender- of boekjaar aan een rechtspersoon wordt verstrekt, de stand van de algemene en/of bestemmingsreserve op het moment van de aanvraag.  

Is dit de eerste keer dat u subsidie aanvraagt? Bij de aanvraag moet dan ook: 

 • Een kopie van de oprichtingsakte en de statuten

Voor het aanvragen van en ontvangen van een subsidie heeft Alkmaar regels.

 • ​U levert de aanvraag in (met eHerkenning).
 • U krijgt een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag.
 • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie ontvangt.
 • Bij een eenmalige aanvraag ontvangt u het besluit binnen 13 weken. U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk.
 • ​Vraagt u een jaarlijkse subsidie aan? Dan ontvangt u het besluit uiterlijk 31 december, in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
 • U kunt de status van uw aanvraag bekijken via Mijn Alkmaar.
 • Wordt de activiteit niet uitgevoerd? Dan betaalt u de subsidie terug.
 • Voor de afhandeling van subsidieaanvragen verwerkt de gemeente Alkmaar persoonsgegevens.
  Meer informatie hierover leest u op 
  https://www.alkmaar.nl/privacyverklaring/  

Neem dan contact op met het subsidiebureau .via telefoonnummer 14 072. Het subsidiebureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of mail uw vraag naar subsidiebureau@alkmaar.nl.