Subsidie Alkmaar Ontzet 450 jaar

Wilt u een activiteit organiseren voor de viering/herdenking van Alkmaar Ontzet 450 jaar? Heeft u daar onvoldoende financiële middelen voor? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen voor personen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen voor organisaties

Op 8 oktober 1573 beëindigt het Spaanse leger het beleg, daartoe gedwongen door het stijgende water en de onwil van de soldaten. Alkmaar is de eerste stad die met succes een Spaanse belegering heeft doorstaan. ‘Van Alkmaar de victorie!’

De jaarlijkse viering van Alkmaars Ontzet op 8 oktober is een van de oudste Alkmaarse tradities en in 2023 vieren we dat dit 450 jaar geleden plaats had.

Lees meer over de geschiedenis en over het vieren van Alkmaar Ontzet 450 jaar op de pagina ‘450 jaar Alkmaar ontzet’ op de website Alkmaar Prachtstad.

In de Nadere regels Subsidie Alkmaar Ontzet 450 jaar staat precies omschreven waar een initiatief aan moet voldoen.

Ook is het belangrijk om kennis te nemen van de vereisten in de Algemene Subsidieverordening van gemeente Alkmaar.

De eerste stap in het proces is aanmelding via info@alkmaarontzet450jaar.nl. om een afspraak te maken met ons projectteam (DOSS Event Support). Deze afspraak duurt maximaal 30 minuten en is verplicht om deel te kunnen nemen aan het evenementenprogramma en om eventuele subsidie aan te vragen.

In deze koffie-afspraak zullen wij de initiatiefnemer verder brengen met het initiatief. Dat kan zijn in kennis, samenwerkingsverbanden of concept waarbij het plan versterkt wordt. We denken graag met u mee hoe uw idee past in het evenementenprogramma.

Ook als u geen bijdrage nodig hebt, kunt u uw initiatief aanmelden voor de kalender met feestelijke activiteiten. Via DOSS ontvangt u een digitaal aanmeldformulier. Als dit formulier compleet is – na de koffie-afspraak – kan indien nodig subsidie aangevraagd worden.

  • U levert digitaal de aanvraag in (met eHerkenning (voor organisaties) of DigiD (voor inwoners)).
  • U krijgt een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen.
    De gemeente beoordeelt de aanvraag.
  • Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie ontvangt.
  • Bij een eenmalige aanvraag ontvangt u het besluit binnen 8 weken. U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk.

De aanvraag is voorzien van:

  • Activiteitenplan. Dit is een uitgewerkt plan waarin alle activiteiten staan waarvoor u de subsidie nodig hebt.
  • Begroting (Bestaat uit kostenspecificatie en dekkingsplan).
  • Ergens anders aangevraagde subsidies en vergoedingen. Vermeld daarbij de stand van zaken.

Dit kan van 1 november 2022 tot uiterlijk 1 november 2023. Tot het maximum van €150.000 is behaald.

De toekenning van de subsidies gebeurt op volgorde van datum van ontvangst. Alleen volledige aanvragen worden behandeld.

Neem contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072.  Het subsidiebureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Of mail uw vraag naar subsidiebureau@alkmaar.nl.