Subsidie bewonersinitiatieven en bewonersorganisaties

Heeft u een goed idee voor uw wijk, zoals een picknicktafel in de buurt om gezellig aan te eten, een buurtvolleybaltoernooi, een mooi kunstwerk maken met andere bewoners uit uw buurt of iets anders voor uw wijk, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

 • Het gaat om initiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken;
 • Het eventuele beheer en onderhoud moet geregeld zijn;
 • Het is haalbaar binnen de vermelde planning;
 • Het mag geen privébelangen dienen;
 • Het mag niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid;
 • Eten en drinken worden niet vergoed;
 • U zorgt voor aanvullende financiering voor uw initiatief, bijvoorbeeld sponsoring of een eigen bijdrage;
 • Als u een idee heeft voor uw straat, bespreekt u dat dan eerst met uw buren!
 • Denk bij activiteiten in de openbare buitenruimte ook aan een evenementenvergunning. Deze vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.
 • De uitgebreide subsidieregelgeving vindt u op officiële bekendmakingen.
 • U vertegenwoordigt een wijk, buurt of dorp in een organisatie (bv. een wijk of dorpsraad)
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • U beschikt over eHerkenning

U kunt subsidie voor bewonersorganisatie een keer per jaar aanvragen, in de periode van 1 januari tot 1 april.

Uw aanvraag bevat:

 • naam en adres aanvrager en contactpersoon
 • datum van de activiteit
 • handtekening
 • omschrijving van de activiteit
 • eventueel informatie over afstemming in de buurt
 • aangevraagd subsidiebedrag
 • begroting (onderbouwing van het aangevraagde bedrag)
 • informatie over eventueel andere subsidieaanvragen met stand van zaken
 • IBAN (rekeningnummer)

Het plan dat u schrijft voor de aangevraagde subsidie bestaat uit de volgende punten:

 • Is het totale plan haalbaar? Denk hierbij aan de financiën, zijn er voldoende vrijwilligers, is er toestemming? En zijn er vergunningen nodig?;
 • Draagt het bij aan verbetering van de leefomgeving? Denk hierbij aan de openbare ruimte, samenhang tussen bewoners. Culturele waarde;
 • Is er draagvlak bij / eigen bijdrage van de doelgroep? Denk hierbij aan betrokkenheid bij het plan, zelfredzaamheid, financiële bijdrage van deelnemers;
 • Geef een omschrijving van het gehele evenement of project waaruit duidelijk is hoeveel vrijwilligers er bij betrokken zijn en hoeveel deelnemers/gebruikers er worden verwacht;
 • Maak een begroting van alle kosten van het evenement of project en alle inkomsten, waar de gevraagde subsidie een onderdeel van is;
 • Maak duidelijk wat de geschatte inkomsten zijn van de deelnemers. Denk hierbij aan toegang, verkoop consumpties, verkoop loten, sponsoren en andere subsidiegevers.

U kunt de aanvraag het hele jaar doen. De aanvraag doet u minimaal 8 en maximaal 26 weken voor aanvang van de activiteit.

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u subsidie ontvangt. En welke voorwaarden aan de subsidie verbonden zijn.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd dan ontvangt u uiterlijk 13 weken nadat u de aanvraag heeft ingediend ons besluit.

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het Subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl. Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 uur – 17.00 uur.