Subsidie isolatie

Inwoners van Alkmaar kunnen subsidie krijgen om hun huis te isoleren. Isolatie helpt om warmte in de winter binnen te houden en koelte in de zomer te behouden. Dit bespaart energie en geld op de energierekening. De subsidie kan oplopen tot € 1350,- afhankelijk van de kosten van de isolatie. Het is mogelijk om zelf de isolatiemaatregelen uit te voeren of dit te laten doen. U vraagt de subsidie aan nadat de maatregelen aan uw woning zijn uitgevoerd.

U kunt de subsidie lokale aanpak isolatie aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent eigenaar van een woning in de gemeente Alkmaar en woont zelf in deze woning;
 • Uw woning heeft een geldig energielabel D, E, F of G heeft. Óf u kunt uitleggen dat uw woning minimaal twee bestaande onderdelen heeft die minder goed of niet geïsoleerd zijn en;
 • De WOZ-waarde van uw woning is maximaal € 429.300,- (peildatum 01-01-2022).

De WOZ-waarde staat op de brief (beschikking) die u van de gemeente heeft ontvangen in 2023. U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook bekijken op WOZ-waardeloket.nl.

Hoeveel subsidie u krijgt, hangt af van het bedrag dat u heeft betaald voor de isolatie. U ontvangt nooit meer subsidie dan de kosten die u heeft gemaakt. De subsidie is maximaal € 1.350,- per woning.

Heeft u al eerder de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van de Rijksoverheid aangevraagd? U kunt dan alleen subsidie aanvragen voor het deel van de kosten dat niet wordt vergoed door de ISDE-subsidie.

De subsidie van maximaal € 1.350,- per woning kunt u gebruiken voor:

 • Binnengevelisolatie. Let op: dit is geen spouwmuurisolatie;
 • Vloerisolatie/bodemisolatie;
 • Zolder/vliering-vloerisolatie;
 • Glas en kozijnpanelen;
 • Isolerende deuren;
 • Warmte-terugwin-installatie (WTW)

Voor het krijgen van de subsidie moet u voldoen aan bepaalde eisen. Denk aan isolatiewaarden (R- en U-waarden) en het aantal vierkante meters dat aan isolatie is aangebracht. Kijk hiervoor op nadere regels voor lokale aanpak isolatie Alkmaar.

Deze eisen komen overeen met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van de Rijksoverheid. Wilt u meer weten over de ISDE subsidie? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

U kunt deze subsidie ook aanvragen voor uw monumentale woning. Let hierbij wel op, het kan zijn dat er voor bepaalde werkzaamheden een vergunning nodig is. Bij vragen over het verduurzamen van uw monument en een eventuele vergunning kunt u contact opnemen via erfgoed@alkmaar.nl. Een aanvraag kan afgewezen worden, als blijkt dat u niet de juiste vergunningen heeft aangevraagd.

De subsidieregeling lokale aanpak isolatie is open vanaf 13 mei 2024 en loopt tot 30 september 2026 of tot wanneer het geld dat beschikbaar is voor deze regeling op is.

U vraagt subsidie aan nadat de energiebesparende maatregelen aan uw woning zijn uitgevoerd. De subsidie geldt met terugwerkende kracht: u kunt deze aanvragen voor maatregelen uitgevoerd vanaf 1 januari 2023. 

Ga naar Mijn Alkmaar en vul het aanvraagformulier in. Wij vragen u om enkele documenten bij uw aanvraag bij te voegen. Zorg dat u deze documenten bij de hand heeft bij het invullen van het aanvraagformulier.

Isolatie uitgevoerd door bedrijf

 • Factuur van het bedrijf dat de isolatie in uw woning heeft uitgevoerd met daarop aangegeven:
 • uw naam en adres,
 • datum waarop de isolatie-werkzaamheden zijn gedaan,
 • welk soort isolatie in uw woning is uitgevoerd, hoeveel m2 er in uw woning is geïsoleerd per maatregel en
 • de materialen die hiervoor werden gebruikt (met Rd-waarde, U-waarde of rendement).
 • Bewijs dat de factuur door u is betaald, bijvoorbeeld een digitaal bankafschrift.

Heeft u al eerder ISDE-subsidie aangevraagd voor deze energiebesparende maatregel? Stuur dan een kopie van uw (voorlopige) subsidiebeschikking mee met uw aanvraag.

Isolatie uitgevoerd door uzelf

 • Een leesbare afbeelding van de kassabon of factuur van het isolatiemateriaal met hierop:
  • oppervlak van het materiaal in m2
  • Rd-waarde, U-waarde of rendement van het ventilatiesysteem

Wanneer oppervlak van het materiaal en Rd-waarde, U-waarde of rendement niet op de kassabon of factuur staan, voeg dan een foto toe van de verpakking.

 • Foto’s van vóór de isolatie.
 • Foto’s gemaakt tijdens de isolatie.
 • Foto’s van na de isolatie.

Alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren nemen we in behandeling.

De subsidies worden uitgedeeld in volgorde van de datum van ontvangst van de aanvragen totdat het beschikbare bedrag voor deze subsidieregeling op is.

Na het insturen van uw aanvraag, ontvangt u een bevestiging. U kunt binnen 13 weken een reactie van ons verwachten.

Heeft u vragen over de subsidieregeling lokale aanpak isolatie? Neem dan contact op met onze beleidsadviseur energiebesparing via telefoonnummer 14 072. Of mail uw vraag naar duurzaam@alkmaar.nl.

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072. Het subsidiebureau is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of mail uw vraag naar subsidiebureau@alkmaar.nl.