Subsidie verantwoorden

Organiseerde u een activiteit, ontving u daarvoor subsidie en moet u die nog verantwoorden? De verantwoording doet u op deze pagina. U geeft dan aan welke activiteiten u uitvoerde en hoe het financieel is gegaan. Als de gemeente akkoord gaat met de verantwoording, stelt zij de subsidie vast.

Wilt u subsidie verantwoorden als inwoner of als rechtspersoon? Dan doet u dit via MijnAlkmaar-pagina.

Subsidies tot en met een bedrag van € 5.000,- worden direct vastgesteld. U hoeft hiervoor geen verantwoording af te leggen. De gemeente gaat ervan uit dat u de subsidie op een juiste wijze besteedt. De subsidieontvanger moet, wanneer wij daar om vragen, aantonen dat de activiteit is uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan. Gaat de activiteit waarvoor de subsidie is verstrekt niet door, dan meldt u dit binnen 2 weken. Dit kan bijvoorbeeld via uw persoonlijke internetpagina (PIP).

Heeft u een subsidie ontvangen tussen de € 5.000,- en € 50.000,-? Dan geldt een verantwoording over prestaties. U stuurt hierover de volgende documenten op:

 • Een financieel verslag met een overzicht van de inkomsten en uitgaven
 • Een verslag over de activiteiten van het afgelopen subsidiejaar

Heeft u een subsidie ontvangen van meer dan € 50.000,- maar tot en met € 250.000,-? Dan geldt een verantwoording over prestaties en kosten. U toont aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. U stuurt hierover de volgende documenten op:

 • Een financieel verslag met een overzicht van de inkomsten en uitgaven
 • Een inhoudelijk verslag over de uitgevoerde activiteiten (hierin wordt ook de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de verleende subsidie verantwoord)
 • Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting
 • Er kan mogelijk om een controleverklaring van de accountant gevraagd worden

Bekijk het verantwoordings- en accountantsprotocol voor een uitgebreide uitleg over de manier hoe u zich verantwoordt.

Heeft u een subsidie ontvangen van meer dan € 250.000,-? Dan geldt een verantwoording over prestaties en kosten. U toont aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. U stuurt hierover de volgende documenten op:

  • Een financieel verslag met een overzicht van de inkomsten en uitgaven
  • Een inhoudelijk verslag over de uitgevoerde activiteiten (hierin wordt ook de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de verleende subsidie verantwoord)
  • Een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting
  • Een controleverklaring van de accountant

Bekijk het verantwoordings- en accountantsprotocol voor een uitgebreide uitleg over de manier hoe u zich verantwoordt.