Subsidies energie, voor organisaties

De energieprijzen zijn flink gestegen en blijven waarschijnlijk hoog. Gemeente Alkmaar heeft 2 subsidieregelingen voor maatschappelijke organisaties. Beide fondsen bevatten €4,5 miljoen euro.

De subsidieregeling meerkosten energie 2023 was voor maatschappelijke organisaties die moeite hebben de energierekening te betalen. Deze kon aangevraagd worden tot en met 30 juni 2023.

Subsidieregeling Energiebesparende en Verduurzamingsmaatregelen

Voor maatschappelijk organisaties die energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen treffen.

De subsidieregelingen zijn voor organisaties die:

  • Gevestigd en/of werkzaam zijn in gemeente Alkmaar,
  • Zich professioneel en/of vrijwillig inzetten,
  • Maatschappelijke of sociale impactdoelen en activiteiten hebben (denk aan sport, cultuur, welzijn en soortgelijke),
  • Een niet-commerciële rechtsvorm hebben (dit kunt u nakijken in artikel 4 van beide subsidieregelingen),
  • Gebruikers/huurders zijn van maatschappelijk (gebruikt) vastgoed of gebruikers/eigenaren zijn van maatschappelijk vastgoed (dit geldt voor beide subsidieregelingen),
  • Niet-commerciële verhuurders zijn van (maatschappelijk gebruikt) vastgoed (dit geldt alleen voor de subsidieregeling Energiebesparing en Verduurzaming),
  • op de SBI-Codelijst staan. Bekijk de SBI-codes bij bijlage 3. (Lees de informatie hieronder als u op dit punt niet voldoet.)

Wat als mijn organisatie niet op de SBI-Codelijst staat?

Kunt u aantonen dat uw organisatie wel aan de nadere regels voldoet? U krijgt in het aanvraagportaal de mogelijkheid om de beoordelingscommissie te mailen met een verzoek en motivatie om tóch een aanvraag te mogen doen.