Beëindiging geregistreerd partnerschap melden

Een beëindiging geregistreerd partnerschap regelt u op één van twee manieren:

  • Ontbinding: hiervoor geldt dezelfde procedure als bij echtscheiding. U vraagt een advocaat om een verzoek tot beëindiging van uw partnerschap bij de rechter in te dienen;
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden: u stelt bij een advocaat of notaris een verklaring op van beëindiging.

Bij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap maakt het verschil of er minderjarige kinderen zijn waarover beide partners ouderlijk gezag hebben.

Geen minderjarige kinderen

U kunt uw geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter laten beëindigen wanneer u daar beiden toe besluit.

De beëindiging gaat als volgt:

  1. U gaat samen naar een notaris of advocaat;
  2. Deze stelt een verklaring op tot een beëindiging van het geregistreerd partnerschap;
  3. Vervolgens stuurt hij de verklaring naar de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd;
  4. De beëindiging wordt verwerkt in de registers van de burgerlijke stand.

Wel minderjarige kinderen

U moet uw partnerschap dan via de rechter laten ontbinden. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De advocaat dient, namens u, een verzoek tot ontbinding van het partnerschap in. De rechtbank spreekt de ontbinding van het partnerschap uit.

Uw partner kan in beroep gaan

Als het geen gezamenlijk verzoek is dan heeft uw partner 3 maanden de tijd om in beroep te gaan tegen de beschikking ontbinding geregistreerd partnerschap. Als u allebei met een advocaat aan de procedure hebt meegedaan, dan begint de beroepstermijn direct na de dag van de beschikking.

Voor wanneer moet de beëindiging of ontbinding geregistreerd partnerschap ingeschreven worden bij de gemeente?

De beëindiging geregistreerd partnerschap moet binnen 3 maanden na de ondertekening van de verklaring worden ingeschreven bij de burgerlijke stand.

De ontbinding geregistreerd partnerschap moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dat moet binnen 6 maanden nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden.

Let op: pas door de inschrijving bij de burgerlijke stand wordt het geregistreerd partnerschap daadwerkelijk beëindigd.

Als het partnerschap in Nederland is beëindigd of ontbonden, stuurt uw advocaat of notaris de beschikking naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is voltrokken. Die registreert de beëindiging of ontbinding. Uw advocaat of notaris ontvangt per post een bericht dat de beëindiging of ontbinding is ingeschreven.

Wilt u zelf langskomen om de beëindiging of ontbinding te laten inschrijven?

Dit gaat uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken via 14 072.

Beëindiging:

  • De originele verklaring van beëindiging geregistreerd partnerschap.

Ontbinding via de rechtbank:

  • een origineel afschrift van de onherroepelijk beschikking ontbinding partnerschap;
  • een verzoek tot inschrijving van (één van) partners;
  • een akte van berusting van (één van) partners.

Het is mogelijk dat de gemeente meer gegevens of documenten nodig heeft.

Als uw verzoek compleet is, wordt de verklaring van beëindiging of de ontbindingsbeschikking zo snel mogelijk ingeschreven. De datum waarop de gemeente de documenten ontvangt geldt als de officiële datum van de beëindiging geregistreerd partnerschap.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt een bericht naar uw woongemeente voor de verwerking in de BRP (Basisregistratie Personen).

Dit is gratis.

Wilt u onafhankelijke informatie, tips of advies hoe om te gaan met de echtscheiding? Bekijk de website Scheidingsplein.

Bent u benieuwd naar cursussen en bijeenkomsten voor uzelf of uw kinderen vanwege de echtscheiding? Bekijk de website van CJG Alkmaar.

Kinderen kunnen veel vragen hebben. Of even willen kletsen met iemand die echt weet hoe het voelt. De website van Villa Pinedo heeft voor hen honderden antwoorden en ervaren buddy’s die ook 1-op-1 in gesprek gaan.