Erkenning van een kind

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader of duomoeder het kind eerst erkennen om het juridisch ouderschap te krijgen.
De erkenning mag u in elke gemeente in Nederland doen. U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

  • vóór de geboorte;
  • bij de geboorteaangifte;
  • na de geboorteaangifte.

Meestal moet u documenten meenemen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Voor de erkenning van uw kind maakt u zelf een afspraak.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Als u vóór 1 januari 2023 een kind erkent, heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag. U mag niets beslissen voor uw kind. U vraagt ouderlijk gezag aan bij de rechtbank nadat het kind erkend en geboren is. Doet u dit niet, dan heeft alleen de moeder het gezag. Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. 

Nee, u moet samen met de andere ouder komen om de erkenning te regelen. U kunt hiervoor digitaal een afspraak maken of u belt met 14 072.  

Het erkennen van uw kind kost € 0,00.

  • een geldig paspoort of identiteitskaart;
  • een bewijs van ongehuwd zijn als de erkenner niet in Nederland ingeschreven staat.

Is de erkenner, de moeder en het kind geboren in het buitenland of woonachtig (geweest) in het buitenland? Dan kunnen er meer documenten nodig zijn. Neemt u daarom telefonisch contact op met de ambtenaar van de burgerlijke stand via het algemene nummer van de gemeente 14 072.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind. Situaties die veel voorkomen:

  • U bent getrouwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de vader, tenzij u kiest voor de geslachtsnaam van de moeder. Kiest u voor de geslachtsnaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte. De ouders moeten hiervoor wel een akte van naamskeuze laten opmaken of moeder moet meekomen bij de geboorteaangifte;
  • U bent ongehuwd: uw kind krijgt de geslachtsnaam van de moeder;
  • U bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de geslachtsnaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Nee, dit kan alleen samen met de moeder. U kunt hiervoor digitaal een afspraak maken of u belt met 14 072.

Nee, dit kan alleen samen met de moeder.  U kunt hiervoor digitaal een afspraak maken of u belt met 14 072. Wilt u erkennen bij de aangifte van geboorte, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 14 072. Wij maken dan gelijk een afspraak voor de aangifte van geboorte.

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

De keuze voor de achternaam van een kind kan vóór de geboorte van het kind of uiterlijk bij de geboorteaangifte worden aangegeven. Ga voor meer informatie naar Naamskeuze – Gemeente Alkmaar