Geboorte, aangifte

Is uw kindje geboren in Alkmaar? Dan geeft u dit binnen 3 dagen na de geboorte door in het Stadskantoor. We noemen dit aangifte van geboorte doen. U maakt voor de geboorte aangifte vooraf een online afspraak.

Voor de registratie van uw levenloos geboren kindje in de Basisregistratie Personen belt u met afdeling Burgerlijke Stand via telefoonnummer 14 072. U kunt hiervoor niet online een afspraak maken.

Binnen 3 dagen na de dag van geboorte van uw kindje doet u aangifte. De dag van geboorte telt hierbij niet mee. Valt de laatste van de 3 dagen in het weekend of op een feestdag? Dan wordt de termijn met een dag verlengd. Ook moeten er in de termijn altijd 2 werkdagen zitten.

Dag van geboorte

Laatste dag van aangifte

Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Aangifte van geboorte kost € 0,00 Uittreksel of afschrift: € 16,60

  • Uw geldige identiteitsbewijs en die van de moeder;
  • Een ingevuld formulier geboorteaangifte;
  • Als u geen Nederlander bent: documenten die u volgens de vreemdelingenwet moet hebben zodat uw identiteit, nationaliteit en verblijfsstatus kunnen worden vastgesteld;
  • Eventueel een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • Eventueel een trouwboekje of partnerboekje;
  • Eventueel een akte van naamskeuze als deze bij de erkenning is vastgelegd. Wilt u de achternaam van het kind nog kiezen dan moet ook de moeder mee naar de afspraak;
  • Bij duomoederschap een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Twijfelt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de juistheid van de aangifte, dan kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Wilt u de naam van de vader aan het kindje geven, dan moet de moeder bij de geboorteaangifte aanwezig zijn. Kiest u de naam van de moeder, neem dan een schriftelijke machtiging van de moeder mee. (Dit is alleen van toepassing als u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Bent u wel gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en kiest u voor de achternaam van de moeder dan moet u een akte van naamskeuze laten opmaken tijdens de zwangerschap of de moeder komt mee bij de geboorteaangifte). Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan is deze achternaam bepalend bij elk volgend kind. Indien u niet gehuwd bent of u heeft geen geregistreerd partnerschap dan heeft u wel een schriftelijke machtiging van de moeder nodig.

Met het ondertekenen van de akte is de geboorteaangifte een feit. De geboorte wordt vervolgens opgenomen in het geboorteregister en uw kind wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Binnen 4 weken ontvangt u een overzicht met de opgenomen gegevens en het BurgerServiceNummer van uw kind.

Elke inwoner is verplicht om een zorgverzekering te hebben volgens de Nederlandse wet. Uw kindje is niet vanzelf meeverzekerd. Vergeet dus niet uw kindje na de geboorte aan te melden voor een zorgverzekering. Tot 18 jaar is de zorgverzekering gratis.

Is uw kind in Nederland geboren met een niet-Nederlandse nationaliteit en heeft hij of zij nog geen verblijfsvergunning? Dan kunt u dit voor uw pasgeboren kind online aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Op die website vindt u meer informatie over de voorwaarden, de kosten en het online indienen van de aanvraag.

Vanaf 1 januari 2024 kan een kind ook de achternamen van beide ouders krijgen. Ga naar Naamskeuze – Gemeente Alkmaar voor meer informatie.