Levenloos geboren kind registreren

Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Dit geldt ook voor kinderen waarvan een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kindje op het moment van de aangifte niet in leven was.

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Bel 14 072 om een afspraak te maken.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Dit kan sinds 2019 met terugwerkende kracht. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Door een aantal vragen te beantwoorden op de website van de Rijksoverheid kunt u zien wat u moet doen om uw levenloos geboren kindje te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

  • U kunt het verzoek tot registratie alleen voor uzelf doen, niet namens de andere ouder;
  • Op het moment van de geboorte woonde u in Nederland en stond u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Heeft de geboorte van het kindje nog voor de datum van inschrijving van de ouder plaatsgevonden, dan worden geen gegevens over het kindje opgenomen. De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond;
  • Voor de registratie in de BRP hebben we een ‘akte van levenloos geboren kind’ of een ‘akte van geboorte (levenloos)’ nodig. Wanneer u twijfelt of deze akte is opgemaakt, kunt u contact zoeken met de geboortegemeente;
  • Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden, maakt niet uit voor de registratie;
  • Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan. Hiervoor maakt u bij ons een afspraak via 14 072.

 

Voor de registratie van het levenloos geboren kindje op de persoonslijst van de ouder moet er een akte van levenloos geboren kind of akte van geboorte (levenloos) zijn opgemaakt. Is dit niet het geval dan moet(en) de ouder(s) eerst de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorte gemeente verzoeken om een akte van geboorte (levenloos) op te maken.

Voornamen
Het kan gebeuren dat er in de akte van uw lang geleden (levenloos) geboren kindje geen voornamen zijn opgenomen. In sommigen gevallen kunnen wij de akte aanpassen. In de BRP kunnen wij de voornamen in ieder geval altijd opnemen.

Laten opnemen van een akte van geboorte (levenloos)

Indien er geen akte van levenloos geboren kindje is opgemaakt, kunnen de ouders de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente verzoeken om alsnog een akte van geboorte (levenloos) op te maken.

Stuur één of meer bewijsstukken mee, zoals een:

  • verklaring van een arts of verloskundige;
  • een rouwadvertentie;
  • een geboortekaartje.

 

Het registreren van een levenloos geboren kindje in de Basisregistratie Personen (BRP) is gratis.

De registratie vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek. U krijgt schriftelijk bericht van de registratie. In sommige situaties is meer onderzoek nodig waardoor de registratie langer duurt. Wij informeren u daarover.

Als de gemeente uw kindje heeft geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), duurt het nog 2 tot 3 dagen voordat u dit ziet in MijnOverheid.