Nederlander worden

Als niet-Nederlander kunt u op 2 verschillende manieren Nederlander worden:

  1. Nederlander worden door optie. Ga naar https://ind.nl/nl/nederlanderschap/nederlander-worden-door-optie voor meer informatie;
  2. Nederlander worden door naturalisatie. Ga naar https://ind.nl/nl/nederlanderschap/nederlander-worden-door-naturalisatie voor meer informatie.

Wilt u Nederlander worden en woont u in Alkmaar? Neem telefonisch contact op met 14 072 voor een eerste of tweede gesprek.  In het eerste gesprek worden de voorwaarden besproken. Daarna volgt een tweede gesprek om het verzoek in te dienen.

Belangrijk:

  • Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door optie kan gevolgen hebben voor uw huidige nationaliteit;
  • Het bedrag dat u betaalt voor de procedure krijgt u niet terug wanneer u uw verzoek intrekt;
  • Het bedrag dat u betaalt voor de procedure krijgt u niet terug wanneer uw verzoek is afgewezen;
  • Betaling is alleen mogelijk met uw pinpas.
Onderwerp Bedrag
Naturalisatie: enkelvoudig verzoek: standaard € 1023,00
Naturalisatie: enkelvoudig verzoek: laag tarief € 760,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk: standaard € 1305,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk: laag tarief € 1044,00
Naturalisatie: minderjarige € 151,00
Optie: enkelvoudig € 217,00
Optie: gemeenschappelijk € 370,00
Optie: minderjarige € 24,00

 

  • Een paspoort waar uw nationaliteit op staat;
  • Geldige verblijfsvergunning (voor een niet-tijdelijk doel);
  • Nederlands diploma op minimaal VMBO-niveau. Of diploma staatsexamen ‘Nederlands als tweede taal’. Of het inburgeringsdiploma dat geschikt is voor naturalisatie (niveau A2);
  • Een gelegaliseerde geboorteakte (niet nodig als deze al geaccepteerd en geregistreerd is in de Basisregistratie Personen).

We controleren of uw identiteitspapieren echt zijn en of er nog andere documenten nodig zijn.

Krijgt u de Nederlandse nationaliteit dan ontvangt u een uitnodiging voor het afleggen van de verklaring van verbondenheid. U wordt pas Nederlander als u de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Na het afleggen van de verklaring van verbondenheid krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Zie ook