Begraven of cremeren

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met een overlijden. De eerste beslissing die u neemt is of u voor een begrafenis of crematie kiest. Een uitvaartondernemer kan u helpen bij deze keuze. In Alkmaar zijn er 14 gemeentelijke begraafplaatsen.

Als een naaste overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven of cremeren. In Alkmaar zijn 14 gemeentelijke begraafplaatsen.

Bekijk de pagina gemeentelijke begraafplaatsen in Alkmaar.

De begraafplaatsen zijn alle dagen van het jaar open:

 • Vanaf 1 oktober tot en met 30 april van 09.00 – 16.00 uur;
 • Van 1 mei tot en met 30 september van 09.00 – 21.00 uur.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden meerdere personen van verschillende families begraven. Het graf is bedoeld voor tien jaar en kan niet worden verlengd.

Particulier graf

Bij een particulier graf bepaalt de eigenaar (rechthebbende) wie er in het graf worden begraven. Meestal zijn dit leden van één familie.

Bezit u een particulier graf, dan bent u eigenaar voor tien of twintig jaar. Hierna kan de huurtermijn van het graf steeds met vijf of tien jaar worden verlengd.

Kindergraven

Op de begraafplaats Westerweg is een speciaal kindergrafveld ingericht. In een kindergraf kunnen maximaal twee kinderen tot de leeftijdsgrens van zeven jaar worden begraven.

Islamitisch gedeelte

Op de gemeentelijke begraafplaats aan de Westerweg is een islamitisch gedeelte ingericht. De islamitische graven worden voor 10 of 20 jaar uitgegeven.

Meestal regelt een uitvaartondernemer een begrafenis. Maar u kunt dit ook zelf regelen. Heeft u bij het administratiekantoor van de gemeentelijke begraafplaatsen een tijdstip voor een begrafenis of bijzetting vastgelegd? Dan kunt u de begrafenis digitaal aanvragen.

Voor het plaatsen van een gedenksteen heeft u een vergunning nodig.

Bekijk de voorwaarden, afmetingen en andere specificaties op de pagina Grafbedekking.

Op de gemeentelijke begraafplaats Alkmaar en Oudorp is een gedenkmonument aanwezig. Daar kunt u een plaatje van steen of glas. Dit kan zijn van een persoon waarvan het graf is geruimd, de as is verstrooid of elders is begraven. Voor het plaatsen van een gedenkmonument heeft u vergunning nodig.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn verschillende mogelijkheden voor het plaatsen van een urn of asbus.

U kunt kiezen voor een urnenmuur (columbarium), urnenkelder of het bijzetten in een particulier graf (het bijzetten in een particulier graf kan op alle locaties).

Het bijzetten van een urn of asbus kunt u digitaal aanvragen nadat u een datum en tijdstip heeft afgesproken bij het administratiekantoor van de gemeentelijke begraafplaatsen.

Strooibos/strooiveld

Op de begraafplaats aan de Westerweg is een strooibos. Op de begraafplaats in Graft  is een strooiveld aanwezig.

U kunt het uitstrooien van as in Westerweg in Alkmaar, Raadhuisstraat in Graft en Oosteinde in Schermerhorn online aanvragen.

U kunt het uitstrooien van as op een gemeentelijke begraafplaats online aanvragen.

U kunt als eigenaar (rechthebbende) van een grafruimte/urnennis of urnenkelder altijd uw recht overdragen aan iemand anders. Die persoon moet akkoord gaan met de voorwaarden en eventuele kosten. Hierbij ondertekenen beide partijen het online formulier overschrijving rechten grafruimte.

Bij overschrijving rechten grafruimte neemt de nieuwe eigenaar automatisch de kosten voor de grafrechten en het onderhoud van de begraafplaatsen op zich.

Is de termijn van uw recht tot gebruik van de grafruimte bijna verstreken en wilt u deze verlengen? Dan krijgt u ongeveer 1 jaar vóór het verlopen van de termijn een informatiebrief. U kunt uw keuze hier doorgeven.

Als u de termijn verlengt, ontvangt u de rekening met betrekking tot de verlengde grafrechten.
Doet u afstand van de grafruimte? Dan vervalt het graf aan de gemeente Alkmaar.

Stadswerk072 gaat enkel over de gemeentelijke begraafplaatsen. (mochten mensen bijvoorbeeld bellen voor (verzoek tot) onderhoud aan een begraafplaats)

Neem voor een overzicht van de kosten contact op met de begraafplaats.

U vult hiervoor een formulier afstandsverklaring in. Alleen rechthebbenden kunnen een afstandsverklaring indienen. U krijgt geen leges terug wanneer u voortijdig afstand doet.

Wat gebeurt er met uw verzoek om afstandsverklaring?
Doet u afstand van de grafruimte? Dan vervalt het graf aan de gemeente Alkmaar en worden de stoffelijke resten geruimd. Is er een monument op de grafruimte aanwezig en u wilt deze niet behouden, dan zal deze worden vernietigd.

De gemeente onderhoudt op de gemeentelijke begraafplaatsen de algemene gebieden. U bent, als nabestaande, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf.

Zijn er ook begraafplaatsen die niet in het beheer van Alkmaar zijn?

Ja, er zijn nog 3 andere begraafplaatsen:

 • Natuurbegraafplaats Geestmerloo;
 • Katholieke begraafplaats St. Barbara aan de Prins Bernhardlaan in Alkmaar;
 • Katholieke begraafplaats St. Laurentius aan de Herenweg in Oudorp;
 • Joodse begraafplaats aan de Westerweg 107 in Alkmaar.

Ja, voor het laten opgraven van stoffelijke resten heeft u toestemming nodig.

 • de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken;
 • als er nog grafrechten aanwezig zijn, dan moet de rechthebbende ook toestemming geven;
 • U dient zelf voor een kist en vervoer te zorgen;
 • U dient schriftelijke afspraken te overleggen met een crematorium of begraafplaats.

U kunt schriftelijk een aanvraag indienen bij afdeling Burgerzaken via bugerlijkestand@alkmaar.nl o.v.v. het volgende:

 1. Om wie het gaat;
 2. Waar deze persoon is begraven;
 3. Waar deze persoon wordt herbegraven of gecremeerd.

Heeft u vragen, neem dan contact op met het kantoor van de gemeentelijke begraafplaatsen via telefoonnummer 14072 of mail naar begraafplaats@alkmaar.nl.
Het kantoor is op werkdagen geopend van 09.00 tot 14.00 uur.

De niet-gemeentelijke begraafplaatsen zijn:

 • RK Begraafplaats Oudorp
  Herenweg 77, 1828 AC  Oudorp
  (072) 5 11 36 17
 • Joodse Begraafplaats Alkmaar
  Westerweg 107, 1815 DD Alkmaar
 • Nederland-Israëlitisch Kerkgenootschap
  Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam
  e-mail: info@nik.nl
  (020) 3 01 84 84
  www.nik.nl