Huwelijk in het buitenland

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? U hebt dan voor sommige landen een ‘ internationale verklaring van huwelijksbevoegdheid’ nodig.

Elk land kent eigen procedures voor een huwelijk. Soms is legalisatie van documenten vereist. Kijk voor meer informatie op de website van Buitenlandse Zaken. Ook kunt u op de website van een ambassade/consulaat van het betreffende land informatie vinden. Neem altijd contact op met de autoriteiten van het betreffende land.

 • Woont u vanaf uw geboorte in Nederland?
  U vraagt deze verklaring aan in de gemeente waar u woont. Woont u in Alkmaar. Neem telefonisch contact met ons op via 14 072.
 • Woont u in het buitenland, maar hebt u in Nederland gewoond?
  U vraagt deze verklaring aan in de gemeente waar u het laatst ingeschreven stond. Bel met deze gemeente voor informatie.
 • Woont u in het buitenland en u hebt nooit in Nederland gewoond?
  U vraagt deze verklaring aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar uw huwelijk voltrokken is.

Bel 14 072 en vraag naar een ambtenaar van de Burgerlijke stand of mail burgerlijkestand@alkmaar.nl

Van beide partners hebben wij de volgende documenten nodig:

 • een geldig legitimatiebewijs. Als de andere partner in het buitenland woont, een kopie van zijn / haar paspoort;
 • een afschrift van de geboorteakte, eventueel voorzien van legalisaties;
 • een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP) met vermelding van burgerlijke staat en nationaliteit. Als de andere partner in het buitenland woont, een verklaring van burgerlijke staat, eventueel voorzien van legalisatiestempels;
 • eventueel bewijs van ontbinding van een vorig huwelijk / geregistreerd partnerschap, eventueel voorzien van legalisatiestempels. Dit bewijs vraagt u aan in de gemeente waar het vorige huwelijk werd gesloten of waar de vorige partner is overleden;
 • Als u in het buitenland woont: een bewijs dat u daar woont met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat, eventueel voorzien van legalisatiestempels.

Let op: documenten die niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans zijn opgemaakt, moeten vertaald worden door een beëdigde tolk/vertaler.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is tot zes maanden na datum van afgifte geldig.

€ 29,00