Naamswijziging

Het wijzigen van een voornaam kan alleen als daar belangrijke redenen voor zijn. Voor een wijziging van uw voornaam kunt u niet terecht bij de gemeente. Een verzoek tot het wijzigen van uw voornaam dient u in bij de rechtbank. Een verzoek om uw achternaam (geslachtsnaam) te wijzigen dient u in bij Dienst Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ga naar https://www.justis.nl/producten/naamswijziging voor meer informatie.

Er is verschil tussen naamswijziging en naamkeuze. Bij geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontstaat een officiële familieband. De ouders kiezen de achternaam van één van de ouders voor het kind en leggen die vast. Er is dan sprake van naamkeuze. De naamkeuze kan alleen bij het eerste kind. Alle volgende kinderen in het gezin krijgen automatisch de achternaam die het eerste kind heeft gekregen.