Economie, onderzoek, beleid

Een verzameling van interessante informatie. Vastgesteld beleid, onderzoeken en actieprogramma’s.

Actieprogramma Economie

In het Actieprogramma Economie 2020-2024 beschrijft de gemeente Alkmaar haar economische ambities en acties. Via het actieprogramma bouwt de gemeente Alkmaar aan een vitaal economisch klimaat om Alkmaar goed in positie te houden voor toekomstige uitdagingen. Dit vanuit de opgaven “Aantrekkelijk, Ondernemend & Innovatief en Uitnodigend”.

Detailhandelsstructuur binnenstad Alkmaar

De Detailhandelsstructuur binnenstad Alkmaar richt zich op het benutten van de kracht en positie van Alkmaar om zo een aantrekkelijke en succesvolle winkelstad te blijven voor bezoekers, ondernemers en vastgoedeigenaren.  Met de detailhandelsstructuur wordt richting gegeven aan hoe de binnenstad van Alkmaar zich nu en in de toekomst dient te ontwikkelen.

Horecanota Alkmaar

De horecanota Alkmaar biedt een visie en beleidskader voor de horeca en speelt in op onderwerpen als: openingstijden, terrassen, het vestigen van (nieuwe) horecabedrijf en openbare orde en veiligheid.

Hotelmarktonderzoek

Het hotelmarktonderzoek geeft inzicht in de hotelmarkt in de regio Alkmaar. Onder andere wordt het huidige hotelaanbod in beeld gebracht, de vraag naar en bezetting van hotelkamers en een marktruimte en doelgroepenanalyse voor nieuwe initiatieven.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief voor ondernemers. U ontvangt het laatste nieuws en tips in uw mail.

;