Bedrijfskavels

De gemeente en andere grondeigenaren geven bedrijfsgrond uit. Op een bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden. Deze zijn onder andere vastgelegd in het bestemmingsplan en eventueel in een beeldkwaliteitsplan.

Wilt u uw bedrijf vestigen en afwijken van de voorwaarden? Wilt u bedrijfsgrond kopen? Andere vragen? Neem contact op met het Ondernemerloket.

Meer informatie over bedrijfskavels op De Boekelermeer kunt u vinden op De Boekelermeer.

De voorwaarden verschillen per bedrijventerrein. De volgende aspecten spelen hierbij een rol:

  • de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten qua geluid, geur, etc.,
  • de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel.