Evenement organiseren, melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Alkmaar? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan of doet u een melding van een evenement.

De aard van het evenement, het tijdstip, de geluidsbelasting, openbare orde en veiligheid spelen een belangrijke rol. We houden rekening met een afwisselend programma en een spreiding van activiteiten over verschillende locaties. We bespreken alle aanvragen in de gemeentelijke co├Ârdinatiecommissie.

Wilt u een buurtrommelmarkt organiseren? Kijk op de pagina Buurtrommelmarkt, vergunning. (Voor een buurtfeest moet u de beslisboom doorlopen. Zie eerste uitklapbalkje.)

 

Vul eerst de beslisboom (vragenlijst) in om te zien of een melding van het evenement voldoende is. Zo niet, dan vraagt u een vergunning aan.

Melding (eerst de beslisboom invullen!)

Vergunning

Vul eerst het draaiboek-veiligheidsplan en het coronaplan evenementen in en sla deze op. Bij de aanvraag evenementenvergunning hieronder moet u deze bestanden toevoegen.

 

Een evenement tot 500 bezoekers kost € 23,25.

Een evenement met meer dan 500 bezoekers kost € 164,85.

Wanneer de vergunning korter dan 8 weken van te voren wordt aangevraagd, dan wordt het tarief verdubbeld.

 

U vraagt de vergunning minimaal 8 weken voor het evenement aan.

 

Een melding doen is gratis.

 

De melding doet u minimaal 10 werkdagen van tevoren.

 

In de binnenstad van Alkmaar ligt een middenspanningsnet voor evenementen dat gevoed wordt door groene, duurzame stroom. Op verschillende locaties in de binnenstad zijn aansluitpunten aanwezig. Door gebruik te maken van deze stroomvoorziening, wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt.

Daarnaast draagt het bij aan de leefbaarheid, omdat er hierdoor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast in de binnenstad is. Er zijn geen aggregaten nodig. U kunt de aansluitpunten gebruiken tegen een redelijke vergoeding.

Wilt u gebruik maken van deze groene-stroomvoorziening? Geef dit dan aan bij uw aanvraag.

 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: