Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting starten of overnemen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Voorbeelden hiervan zijn de volgende bedrijven:

 • Restaurant
 • Café
 • Cafetaria
 • Snackbar/grillroom/broodjeszaak
 • Buurt- of clubhuis, sportkantine
 • IJssalon
 • Coffeeshop
 • Hotel
 • Pension

Wilt u alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Wilt u geen alcohol verkopen of schenken? Dan is een exploitatievergunning voldoende.

Als u ook een terras wilt exploiteren dan heeft u een terrasvergunning nodig.

U stuurt een mail naar vergunningen@alkmaar.nl en vraagt naar het aanvraagformulier exploitatievergunning. Zorg dat u de onderstaande documenten meestuurt, wanneer u een aanvraag doet:

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw (horeca)bedrijf bedoeld is;
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand;
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondernemer(s) en alle leidinggevenden die in loondienst zijn.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

Ja, bij de aanvraag van vergunningen wordt ook een Bibob-onderzoek gedaan. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Zo’n Bibob-onderzoek betekent dat er een integriteitsonderzoek wordt gedaan. Zo wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de te vertrouwen ondernemers.

U betaalt voor een exploitatievergunning € 356,35. Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, of u de vergunning wel of niet krijgt.

Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen aan uw vergunning zoals een wijziging van de horeca-inrichting, dan betaalt u € 80,85.

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • U een horecabedrijf wilt starten of overnemen;
 • U uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing;
 • De rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert;
 • U met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren.
 • Het bestemmingsplan staat de betreffende (horeca-)activiteiten toe;
 • Je bent 21 jaar of ouder;
 • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Je hebt een huurovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring van de verhuurder;
 • De omgeving heeft geen last van uw (horeca)bedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen;
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibob-beleid van de gemeente Alkmaar (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Ja, dat kan. Wilt u de leidinggevende(n) op uw exploitatievergunning wijzigen? Alleen de ondernemer is gemachtigd om de melding door te geven.

U vult het formulier wijzigen leidinggevende(n) in. Print en onderteken de formulieren.

U voegt de volgende stukken toe bij de formulieren:

 • kopie legitimatiebewijs leidinggevende
 • Verklaring Certificaat Goed gastheerschap (alleen bij een coffeeshop)

Scan de stukken en mail ze naar vergunningen@alkmaar.nl.

 

Neem dan contact met ons op via het contactformulier: