Nieuw woningbouwinitiatief

U heeft plannen voor woningbouw, woningtransformatie of tijdelijke woonvoorzieningen. Gaat dit om meer dan 11 woningen? En wilt u weten of uw plan uit te voeren is?

Vraag op deze pagina een haalbaarheidsonderzoek aan bij het woningbouwloket. Neem onderstaande informatie goed door.

Bekijk deze eisen voordat u een quickscan aanvraagt.

Sociale en middeldure woningen

De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat er woningen aan de sociale woningvoorraad worden toegevoegd. Daarom hebben wij als regel dat er bij woningbouwinitiatieven minstens 30% van de woningen in het sociale segment moet vallen. Hiervan moet minimaal de helft sociale huur zijn. Dit geldt zowel voor woningen die tot stand komen via nieuwbouw als voor verbouwprojecten. De maximale bedragen voor het sociale segment zijn in 2024:

 • huurwoningen met een huurprijs tot € 879,66 per maand
 • koopwoningen tot een von-prijs van € 292.000

Ook wil de gemeente Alkmaar dat de bouw van woningen in het middensegment toeneemt. Zoals beschreven in de Woondeal Noord-Holland Noord. Dit betekent dat minstens 35% van de nieuwe woningen in het middensegment valt. De bedragen voor het middensegment zijn in 2024:

 • huurwoningen met een huurprijs tussen de € 879,66 en € 1.129,39 per maand
 • koopwoningen tot een von-prijs tussen de € 292.000 en € 390.000

Parkeren

Op grond van het Parapluplan Parkeren moet uw plan voldoende parkeerplaatsen voor motorvoertuigen op eigen terrein bevatten. De parkeernorm die geldt staat in de Parkeernormennota 2020-2027.  Ook aan fietsparkeerplaatsen op eigen terrein moet worden gedacht.

Kamerverhuur en woningsplitsing

Zit er kamerverhuur of woningsplitsing in uw plan? Dan moet u voldoen aan verschillende eisen. Deze staan uitgelegd in de Beleidsregel kamerverhuur en woningsplitsing op de website Overheid.nl.

Participatie

In de gemeente Alkmaar vinden we het belangrijk dat betrokkenen zo vroeg mogelijk bij (ver)bouwplannen betrokken worden. Dit is participatie. U gaat in gesprek gaat met alle betrokkenen uit de omgeving. Op de website van de gemeente leest u daar meer over, op de pagina Participatie bij verbouwen en ruimtelijke initiatieven, hoe doe ik dat?

Duurzaamheid

De gemeente Alkmaar werkt aan een klimaatneutrale, klimaatbestendige en circulaire gemeente. Daarom willen wij dat woningbouwinitiatieven zo veel mogelijk klimaatbestendig en natuurinclusief worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan waterberging en natuurlijke afwatering, groene daken, hernieuwbare energie en circulariteit van bouwmaterialen.
Alkmaar heeft haar eigen warmtenet, waarop bestaande en nieuwe woningen aangesloten kunnen worden. Meer informatie kunt u hier vinden op de website van HVC, hun pagina over het warmtenet.

Heeft u de eisen waaraan uw plan moet voldoen goed doorgenomen?

Om in aanmerking te komen voor een quickscan vult u het intakeformulier in.

Het is belangrijk dat u het formulier zo volledig mogelijk invult en de beschrijving van uw initiatief zo duidelijk mogelijk is. U heeft de volgende informatie nodig:

 • De exacte locatie;
 • Het aantal en soort woningen;
 • Het aantal parkeerplaatsen;
 • Toestemming van de eigenaar;
 • Eventueel (schets)tekeningen van uw plan.

Wij nemen al uw informatie door. Dan bespreken wij uw plan/initiatief intern met verschillende vakcollega’s. Om te beoordelen of uw plan past bij de wensen van de gemeente (kaders) voeren wij de quickscan uit. Zodra dit onderzoek is afgerond nemen we contact met u op. Wij bespreken dan de haalbaarheid van uw initiatief en de vervolgstappen.

Wat doet het woningbouwloket?

 • Zorgt voor een eerste haalbaarheidsonderzoek op uw plan, een zogenaamde quickscan. Daarin wordt onder andere gekeken naar de stedenbouwkundige uitgangspunten, inpasbaarheid in de omgeving, parkeren, verkeersveiligheid en geluid van bijvoorbeeld omliggende wegen of het spoor;
 • Geeft advies over hoe u uw woningbouwinitiatief mogelijk kunt maken.

Wanneer kan ik een haalbaarheidsonderzoek aanvragen?

In de volgende gevallen kunt u de haalbaarheid van uw initiatief laten toetsen bij het woningbouwloket:

 • Nieuwbouw: U wilt meer dan 11 nieuwe woningen realiseren op een locatie waar dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan;
 • Transformatie/woningsplitsing: U wilt meer dan 11 woningen realiseren in een bestaand gebouw waar dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan;
 • Tijdelijke bewoning: U wilt tijdelijke woningen realiseren.

Hoe lang duurt het voordat ik de resultaten krijg van de quickscan?

Afhankelijk van uw initiatief duurt een quickscan twee tot zes weken.

Wanneer ga ik niet naar het woningbouwloket?

Heeft u al een uitgewerkt bouwplan, wilt u uw plan voorleggen aan de monumenten- en welstandscommissie of wilt u minder dan 11 woningen realiseren? Dan kunt u een principeverzoek indienen via het omgevingsloket.nl.

Heeft u een andere vraag?

Neem contact op met het woningbouwloket via woningbouw@alkmaar.nl