Evenement organiseren, melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Alkmaar? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan. Of u doet een melding van een evenement.

Het soort evenement, het tijdstip, de geluidsbelasting, openbare orde en veiligheid spelen een belangrijke rol. We houden rekening met een afwisselend programma. En met een verdeling van activiteiten over verschillende locaties. We bespreken alle aanvragen in de gemeentelijke coördinatiecommissie.

Wilt u een buurtrommelmarkt organiseren? Kijk op de pagina Buurtrommelmarkt, vergunning. (Voor een buurtfeest moet u de beslisboom doorlopen. Zie het tweede uitklapbalkje.)

Onderstaand bestand is een pdf. Het pdf-bestand is niet goed te begrijpen met een screenreader.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U vindt het contactformulier onder de laatste uitklap: ‘Ik heb een vraag, wat nu?’.

Evenementenkalender 2024, pdf 730 kB is een pdf-bestand met alle geplande evenementen in de gemeente.

Vul eerst de beslisboom (vragenlijst) in. Zo ziet u of een melding van het evenement voldoende is. Zo niet, dan vraagt u een vergunning aan.

Melding (eerst de beslisboom invullen!)

Vergunning

De word- en pdf-documenten die volgen zijn nog niet goed te begrijpen met een screenreader. Heeft u vragen? Kijk onder ‘Ik heb een vraag. Wat nu?’ en neem contact met ons op.

Vul eerst het draaiboek-veiligheidsplan (word) in en sla deze op. Bekijk hier de handreiking inzet minimumaantal beveiligers (pdf) en een format beveiligingsplan (word). Bij de aanvraag evenementenvergunning moet u deze bestanden toevoegen.

Een evenement tot 500 bezoekers kost € 25,96. Een evenement met meer dan 500 bezoekers kost € 183,89.

Vraagt u de vergunning korter dan 8 weken van te voren aan? Dan wordt het tarief verdubbeld.

U vraagt de vergunning minimaal 8 weken voor het evenement aan.

Een melding doen is gratis.

De melding doet u minimaal 10 werkdagen van tevoren.

In de binnenstad van Alkmaar ligt een middenspanningsnet voor evenementen dat gevoed wordt door groene, duurzame stroom. Op verschillende locaties in de binnenstad zijn aansluitpunten aanwezig.

Door gebruik te maken van deze stroomvoorziening, wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt. Daarnaast draagt het bij aan de leefbaarheid. Omdat er hierdoor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast in de binnenstad is.

Er zijn geen aggregaten nodig. U kunt de aansluitpunten gebruiken tegen een redelijke vergoeding.

Wilt u gebruik maken van deze groene-stroomvoorziening? Geef dit dan aan bij uw aanvraag.