Transport consumentenvuurwerk, ontheffing

Het transport van consumentenvuurwerk is routeplichtig. Het moet over vastgestelde routes vervoerd worden. Dit is onderdeel van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Voor het afleveren van consumentenvuurwerk bij een winkel is meestal een ontheffing nodig. Deze is om af te mogen wijken van de route gevaarlijke stoffen.

U vraagt een ontheffing aan door te mailen naar: vergunningen@alkmaar.nl.

Vraag de ontheffing 8 weken voor de geplande eerste rit aan.

€ 69,93