Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting starten? Of overnemen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Voorbeelden zijn:

 • restaurant
 • café
 • cafetaria
 • snackbar/grillroom/broodjeszaak
 • buurt- of clubhuis, sportkantine
 • ijssalon
 • coffeeshop
 • hotel met restaurant/ bar
 • pension
 • speelhal

Wilt u alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig.

Wilt u geen alcohol verkopen of schenken? Dan is een exploitatievergunning voldoende.

Als u een terras wilt hebben, dan heeft u een terrasvergunning nodig.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier voor ondernemers in.

U moet al het onderstaande meesturen:

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan. Hierin staat informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw (horeca)bedrijf bedoeld is;
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand;
 • Een plattegrond van het pand. Met hierin de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein;
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ondernemer(s);
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden / beheerders die in loondienst zijn.

U hoort binnen 8 weken of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn verlengen, met nog eens 8 weken.

Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet Bibob regelt dat de overheid bijvoorbeeld vergunningen mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken.

Hier vindt u de wet Bibob.

Bij de aanvraag van horecavergunningen wordt altijd een Bibob-toets gedaan (met uitzondering van aanvragen door een vereniging of stichting). Met de Bibob-toets onderzoekt de gemeente bijvoorbeeld of een aanvrager en eventuele financiers en leidinggevende(n) betrouwbaar zijn.

De gemeente kan hiervoor ook advies vragen aan het Landelijk Bureau BIBOB. Zij geven dan aan de gemeente een advies over de mate van gevaar op misbruik van de aangevraagde vergunning.

Zonder het ingevulde Bibob-vragenformulier is uw aanvraag voor een horecavergunning niet compleet. Het indienen van het Bibob-vragenformulier kan digitaal.

U betaalt voor een exploitatievergunning € 404,65.

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Dus ook als u de vergunning niet krijgt.

Wilt u een wijziging laten aanbrengen aan uw vergunning? Zoals een wijziging van de horeca-inrichting? Dan betaalt u € 91,84.

De kosten van een exploitatievergunning voor een speelhal zijn € 566,58. Het wijzigen van deze vergunning kost € 306,58.

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen.

U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • U een horecabedrijf wilt starten of overnemen;
 • U uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing;
 • De rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert;
 • U met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren.
 • Het bestemmingsplan staat de gewenste (horeca-)activiteiten toe;
 • U bent 21 jaar of ouder; (geldt alleen voor alcoholvrije ondernemingen)
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • U hebt een huurovereenkomst van het pand. En anders een intentieverklaring van de verhuurder;
 • De omgeving heeft geen last van uw (horeca)bedrijf. De gemeente kan vragen dat u moeite doet om daarvoor te zorgen;
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibob-beleid van de gemeente Alkmaar (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Ja, dat kan.

Wilt u de leidinggevende(n) op uw exploitatievergunning wijzigen? Ga dan naar de pagina melding wijziging leidinggevende/beheerder.

Voor een wijziging van het pand kunt u het aanvraagformulier exploitatievergunning gebruiken.

Alleen de ondernemer mag ons een melding doorgeven.