Ripping-Bunnikfonds

Het Ripping-Bunnikfonds is een fonds voor inwoners van de gemeente Alkmaar.

Het is voor hen die niet genoeg geld hebben voor (extra) studiekosten, en/of (extra) kosten die gemaakt worden vanwege een handicap.

Criteria voor de toekenning bij een aanvraag voor studiekosten

 • Het fonds is er voor jongeren in het middelbaar en hoger onderwijs tot 20 jaar.
 • De ouders van de jongere zijn nog onderhoudsplichtig. 
 • De student woont nog thuis. Wanneer de student onvrijwillig zelfstandig woont (b.v. vanwege problemen thuis) en de ouders hem/haar niet financieel ondersteunen, dan kan deze zelf een aanvraag indienen (met als enige inkomensopgave die van de student). 
 • De aanvrager woont minimaal een jaar in de gemeente Alkmaar.
 • Er is geen andere bijdrage in de studiekosten zoals: DUO; Bijzondere Bijstand en het UWV (bij aanvraag scholing die nodig is om ander werk te vinden). 
 • De aanvraag moet direct betrekking hebben op de studie. Bijvoorbeeld voor studiemateriaal als boekengeld, stethoscoop of een laptop.
 • Er is geen bijdrage mogelijk voor kosten als collegegeld, vervoer of een niet-verplichte excursie, geld voor niet-reguliere opleidingen (die buiten reguliere LBO; MBO; HBO of universitaire studies (DUO) vallen).  
 • Als inkomensnorm voor de ouders/de ouder waar de jongere woont, geldt 120% van de bijstandsnorm (netto, exclusief vakantietoeslag). Vind hier actuele bijstandsnormen op de website van Rijksoverheid.

 

Criteria voor de toekenning bij een aanvraag voor inwoners met een beperking

 • Het fonds is er (ook) voor mensen met een beperking. 
 • Er geldt geen leeftijdscriterium. 
 • De aanvraag moet direct betrekking hebben op de beperking die iemand heeft (bijvoorbeeld een sportrolstoel). 
 • De aanvrager woont minimaal een jaar in de gemeente Alkmaar 
 • Er is geen andere bijdrage in de kosten zoals de ziektekostenverzekering of de Wmo en Bijzondere Bijstand. 
 • Als inkomensnorm voor de aanvrager met een beperking geldt 120% van de bijstandsnorm (netto, exclusief vakantietoeslag). Vind hier actuele bijstandsnormen op de website van Rijksoverheid.

Hier vindt u het reglement van het Ripping-Bunnikfonds.

De aanvraag voor een bijdrage uit het Ripping-Bunnikfonds gaat via een medewerker van een hulpverlenende organisatie (een intermediair).

Dit kan bijvoorbeeld een Jeugd & Gezinscoach zijn of een maatschappelijk werker.

De intermediair kan het aanvraagformulier opvragen door een e-mail te sturen naar fondsenbeheer-nkl@meewering.nl.

Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met een medewerker minimabeleid van de gemeente. Het telefoonnummer is 14.072

Heeft u een vraag over de financiële afhandeling van al toegestuurde aanvraagformulieren aan MEE & De Wering?

Stuur dan een e-mail naar: fondsenbeheer-nkl@meewering.nl.