Passend onderwijs

Alle leerlingen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. In de meeste gevallen is dit een reguliere school, maar het kan ook (tijdelijk) het speciaal onderwijs zijn.

Het gaat er bij passend onderwijs om dat elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt.

 

 

Elke kind heeft recht op onderwijs. Bij passend onderwijs gaat het er om dat iedere leerling onderwijs en ondersteuning krijgt, passend bij zijn of haar ontwikkeling. Wanneer er extra ondersteuning of begeleiding nodig is, wordt dit door school geboden.

Op de website scholen op de kaart vindt u welke basisscholen en voortgezet onderwijs er in Alkmaar zijn. Ook vindt u informatie over de resultaten van de school en de waardering van de school door inspectie, ouders en leerlingen.  

Voor meer informatie over scholen en opleidingen in Alkmaar, zie productpagina: Scholen in Alkmaar.

Heeft uw kind extra ondersteuning en begeleiding nodig? De school waar u uw kind aanmeldt, onderzoekt of zij uw kind passend onderwijs kunnen geven. De school maakt samen met u een plan, waarin staat wat uw kind nodig heeft aan ondersteuning.

Uw kind gaat dan naar de school waar hij/zij is aangemeld, òf uw kind gaat naar een andere school die beter past. De school waar u uw kind aanmeldt is in ieder geval ervoor verantwoordelijk dat dit geregeld wordt (zorgplicht).

Voor aanmelding binnen het speciaal onderwijs heeft u een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De aanvraag voor deze verklaring gaat via het samenwerkingsverband uit de regio.

Scholen hebben vanaf 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de school waar u uw kind heeft aangemeld verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden. Dit gaat in overleg met u en uw kind. Voor de meeste kinderen is dit het reguliere onderwijs, maar als het echt nodig is kan een kind naar het speciaal onderwijs.

Elke school biedt een basisondersteuning. Welke ondersteuning dit is kunt u vinden op de website van de school. Als er extra ondersteuning nodig is, vraagt de school een consulent van het Samenwerkingsverband om te helpen.

Binnen regio Alkmaar zijn er twee Samenwerkingsverbanden actief, namelijk voor de basisscholen Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland en voor het voortgezet onderwijs Samenwerkingsverband VO Noord-Kennemerland.

Bij het oudersteunpunt vindt u informatie als u zoekt naar ondersteuning voor uw kind in het basisonderwijs (Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland).  

Hier vindt u de pagina voor ouders wanneer u zoekt naar ondersteuning voor uw kind in het voortgezet onderwijs (Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland).

Zie ook: Scholen in Alkmaar

Iedere school voor basis- en voor voortgezet onderwijs in Alkmaar werkt samen met een jeugd- en gezinscoach van de gemeente Alkmaar.

Wanneer er vragen zijn over de ondersteuning voor uw kind, vraagt de school de jeugd- en gezinscoach om hulp. Zij kijkt samen met u wat de ondersteuningsbehoeften zijn van uw kind en welke vorm van jeugdhulp nodig is.

Zie ook: Zorg en ondersteuning.