Schoolgebouwen (IHP)

Schoolgebouwen moeten veilige en gezonde plekken zijn. Daarom worden ze gecontroleerd. Ook aanpassingen en onderhoud horen hierbij.

De gemeente Alkmaar heeft verschillende plannen voor de schoolgebouwen. Deze staan in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Ongeveer 10 jaar geleden is de gemeente Alkmaar gestart met het ontwikkelen van integrale huisvestingsplannen voor de onderwijshuisvesting en is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) fase 1(2013-2016) geschreven.

De ontwikkeling van een groot deel van de plannen uit het 1e fase IHP is al gestart. De schoolbesturen hebben vervolgens het initiatief genomen voor het opstellen van het IHP fase 2 (2017-2020). Met een aantal plannen uit fase 2 is ook al een start gemaakt.

Nu de datums van beide fases afgelopen zijn is er behoefte aan de volgende stap: het IHP 3e fase, waarin voor de komende 4 jaar (2021-2025) de schoolgebouwen worden bekeken en aanvullende ideeën worden benoemd.

De gemeente Alkmaar wil, in samenwerking met de schoolbesturen uit het primair onderwijs (PO) en speciaal (basis) onderwijs (S(B)O), het IHP 3e fase ontwikkelen. Dit inclusief vertaling naar concrete ingrepen, de kosten en een planning.

Samen met de gemeente en schoolbesturen moet gezocht worden naar een passend en realistisch plan voor de 3e fase. Hierbij moet aandacht zijn voor de in de onderwijsagenda benoemde thema’s zoals doorgaande ontwikkellijn, inclusiever onderwijs, spreiding en schaalgrootte, en duurzaamheid en binnenklimaat.

Dit IHP geeft de gemeente en schoolbesturen een dynamisch beleidsperspectief, dat in een goed, transparant plan staat. Dit plan geeft een toekomstperspectief voor alle schoolgebouwen, met een investeringsoverzicht voor de komende vijf jaar. Ook geeft dit IHP een eerste doorkijk naar de daaropvolgende periode, zodat er in de gemeente Alkmaar een duurzame en gezonde onderwijsomgeving verder gerealiseerd en voortgezet kan worden.

Met het ontwikkelen van het IHP geeft de gemeente ook invulling aan de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. En speelt het in op de aanstaande wetwijziging, waarbij gemeentes verplicht zijn om een IHP op te stellen.

 • nieuwbouw
 • fase 1
 • afgerond
 • nieuwbouw
 • fase 1
 • afgerond
 • nieuwbouw
 • fase 1
 • afgerond
 • nieuwbouw
 • fase 1
 • afgerond
 • uitbreiding i.v.m. fusie Gondelier
 • fase 1
 • afgerond

 

 • vervanging noodbouw ’t Baeken 1
 • fase 1
 • in uitvoering
 • renovatie
 • fase 1
 • Programma van Eisen wordt opgesteld, kostenramingen zijn gemaakt
 • renovatie
 • fase 1
 • beschikking verkregen, wacht op renovatie De Fontein
 • nieuwbouw
 • fase 1
 • in uitvoering, oplevering voorzien in 2022
 • nieuwbouw (De Pauw)
 • fase 1
 • afgerond
 • nieuwbouw (Campus de Hoef)
 • fase 2
 • in uitvoering
 • onderzoek mogelijkheden
 • fase 2
 • quickscan naar haalbaarheid scenario’s is uitgevoerd
 • scholenoptimalisatie
 • fase 2
 • nog niet uitgevoerd, komt terug in fase 3